Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Michel Bauwens redt de wereld

Floris Van Cauwelaert

In een opiniebijdrage op de website van de New York Times geeft Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz een zeer somber beeld van de armoede in wat voornamelijk de rijke landen zijn. Een must-read artikel vol feiten en cijfergegevens over armoede. Veel scherper kan je een debat niet stellen dan met cijfers over kinderen die in armoede opgroeien. Het antwoord van Stiglitz is streven naar 'shared prosperity', dus ook 'shared value'.

"Some countries will be succesfull in creating shared prosperity - the only kind of prosperity that I believe is truly sustainable", Joseph E. Stiglitz

Stiglitz heeft het ook over het tegengestelde daarvan: een wereld met 'gated communities', waarin superrijken zich opsluiten in beschermde enclaves met bewaking, prikkeldraad, toegangscodes en camera's.

Open kennis leidt naar gedeelde welvaart

Na een inspirerende lezing van P2P-paus Michel Bauwens (Kaaitheater, 15 oktober 2013) lijkt het plots evident hier de link te leggen met kennis die opgesloten zit in 'Intellectual Property' en patenten. Dat zijn de 'gated communities van de kennis'. Want wat is het gedeelde nut of de gedeelde waarde van het opsluiten van kennis?  Ik heb begrepen dat open kennis sneller aangroeit, sneller verbetert en meer aanleiding geeft tot gedeelde waarde en gedeelde welvaart. Dus, break down that wall.

Het boek en de open source versie

de-wereld-reddenMichel Bauwens heeft samen met Jean Lievens zonet het boek "De wereld redden, Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving" uitgebracht. Wie de kracht van peer-to-peer beter wil vatten, vindt alle grondstof bij Michel Bauwens die op knappe wijze de historische draagwijdte analyseert. De teksten van Michel Bauwens vind je ook online via de P2P Foundation, helemaal open source.