Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Matternet: drones brengen internet en levensmiddelen naar afgelegen gebieden

Niel Staes

88464343Matternet.008

Wanneer je het woord 'Drones' hoort, is de context meestal een strijdtoneel. Drones verkennen het slagveld, lanceren bommen of voeren accurate aanvallen uit. Matternet wil hier verandering in brengen en heeft een totaal andere visie op het gebruik van drones.

Vanuit Westers perspectief lijkt het evident dat iedereen verbonden is met de welvaart van de 21e eeuw. Dit is niet zo in vele landen. Een zevende van de wereldbevolking is geregeld afgesloten van de wereld omdat de wegeninfractuur er niet is of onderhevig is aan het weer. Al te vaak geraken dorpen en gemeenschappen totaal afgesloten van water, grondstoffen, electriciteit, ... afgesloten van de 'Global Sharing Network' zoals Matternet het benoemt.

Matternet wil hier een antwoord op geven door drones in te zetten. Zo wordt er naast het internet, een netwerk van data en informatie, ook een netwerk gecreëerd voor producten, medicijnen, bevoorading, ... En dit aan een beduidend lagere kost. In plaats van bijvoorbeeld een weg aan te leggen van 140km in Lesotho voor maar liefst 50 miljoen euro kan een serie drones voor €750.000 een snellere verbinding realiseren.

Een simpel idee dat een groot verschil kan maken voor de één miljard mensen die vaak afgesloten geraken van cruciale levensmiddelen. Maak kennis met het project via onderstaand filmpje.