Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

"Maak winst door het klimaat te redden"

Stijn Sysmans

The 3% Solution In juni publiceerden WWF en CDP een studie die aantoont dat de industriële bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen doen dalen tot het niveau dat volgens de meeste wetenschappelijke modellen nodig is om de temperatuur op aarde met niet meer dan 2°C te doen stijgen. Sterker nog: het rapport toont aan dat bedrijven op deze manier enorme besparingen kunnen realiseren en nieuwe winstgevende technologieën kunnen ontwikkelingen: er wordt een mogelijke besparing van 190 miljard dollar voorspeld.

 

De studie, gebaseerd op de analyse van oa McKinsey en Deloitte, is geschreven voor de Amerikaanse markt (zoals de stijl van onderstaand filmpje laat zien) maar de boodschap - "maak winst door het klimaat te redden" - is ook voor onze lokale ondernemers erg relevant.

https://www.youtube.com/watch?v=9wFTCr75TvA

Dit is de eerste keer dat er op dergelijke schaal kan worden aangetoond dat de reductie van CO2 en een gezonde economische ontwikkeling hand in hand gaan. Op het niveau van de Amerikaanse politiek, waar er een sterke polarisatie is over de juistheid van wetenschappelijke modellen en de rol van de menselijke activiteiten op aarde in de temperatuurstijging, is dit een zeer belangrijk signaal. Het neemt de wind uit de zeilen van de non-believers die van oordeel zijn dat de inspanningen die zouden moeten geleverd worden om de carbon footprint te verkleinen het broodnodige economische herstel hypothekeren.

Haalbaar 2020

Europa streeft tegen 2020 naar een lagere CO2-uitstoot van 20% en ook in dit rapport kijkt men naar die datum. Om onder de magische grens van 2°C temperatuurstijging te blijven moet de jaarlijkse uitstoot aan broeikasgassen in 2020 met 1,2 gigaton gedaald zijn tov het niveau van 2010, wat overeenkomt met een jaarlijkse reductie van ongeveer 3,2% (vandaar de titel '3% solution'). De belangrijkste conclusie van het rapport is wellicht dat er wordt aangetoond dat wat er volgens de wetenschappelijke consensus nodig is, wel degelijk haalbaar blijkt én op een economisch verantwoorde manier.

Enkele diagrammen uit het rapport:

The 3% Solution

The 3% Solution

3-percent-solution-klimaat-04

3-percent-solution-klimaat-06

3-percent-solution-klimaat-07

3-percent-solution-klimaat-08

3-percent-solution-klimaat-10

3-percent-solution-klimaat-13

3-percent-solution-klimaat-14

3-percent-solution-klimaat-15

3-percent-solution-klimaat-16

3-percent-solution-klimaat-17

The 3% Solution