Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Lichtere tred met robotvoet ontwikkeld door UGent

Floris Van Cauwelaert

exoskeleton-philippe-malcolm

Onderzoekers van de Gentse Universiteit hebben een robotvoet ontwikkeld die de gebruiker toelaat met minder energieverbuik te stappen. Het is de eerste keer dat in een wetenschappelijke studie zo'n winst wordt aangetoond. "In wezen gebruiken we bestaande orthopedische technologie, ook de pneumatische spier is niet nieuw", legt Philippe Malcolm van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van UGent uit. "Onze vernieuwing zit in de timing van de stapondersteuning door de robotvoet. Na uitgebreide geëxperimenteer hebben we een nieuw optimum gevonden. Het resultaat is een energiewinst voor de stapper." Bij die geoptimaliseerde timing van aandrijving kon de proefpersoon met het exoskelet theoretisch 6% verder of 0.2 km/u sneller wandelen dan met gewone schoenen, en dit met dezelfde hoeveelheid energie uit voedsel. "Het is de eerste keer dat zo'n winst wetenschappelijk is aangetoond. Bij voorgaande studies werd de metabolische energiewinst van de ondersteuning te niet gedaan door het gewicht van het exoskelet zelf."

In de eerste plaats kan de toepassing worden gebruikt bij revalidaties... op een loopband. "Het ambulant maken van het exoskeleton, is de grote uitdaging", aldus Philippe Malcolm. "Nu hang je vast aan een persluchtmotor en daar kom je niet ver mee. Samen met de vakgroep toegepaste materiaalwetenschappen hopen we nu een systeem te kunnen ontwikkelen dat uit de natuurlijke rembewegingen bij het stappen de nodige energie te oogsten voor de aandrijving van het exoskelet. Testen hiervoor zullen doorgaan in het nieuwe iRUNman labo dat door de Vlaamse Herculesstichting gebouwd is. Zo een systeem zou analogie vertonen met huidige systemen met hybride wagens." Sommige auteurs voorspellen al dat dit verwezenlijkt zal worden vanaf 2024. Philippe Malcolm verwacht dan weer wel dat ambulant maken ten koste gaat van de metabolische winst.

Bron: "A Simple Exoskeleton That Assists Plantarflexion Can Reduce the Metabolic Cost of Human Walking"