Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Lexicon duurzame voeding in 24 beelden

Floris Van Cauwelaert

Het Amerikaanse Lexicon of Sustainability brengt op weergaloze manier duurzame voeding in beeld. Het doel van het Lexicon is de basisterminologie en -principes van duurzame landbouw te verklaren, om zo mensen bewuster te maken over wat de term 'duurzame voeding' vertegenwoordigt: meer smaak, lokaal, deel van de gemeenschap, seizoensgebonden, divers ... Lexicon of Sustainability krijgt onder meer steun van Google, Alfalfa's, en Post Carbon Institute.

Ontdek alle beelden op de Flickr-pagina van Lexicon.