Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

LED-farming: landbouw gaat ondergronds

Floris Van Cauwelaert

PlantLab001 PlantLab003

PlantLab004

PlantLab005

PlantLab007

Is er een betere fotosynthese mogelijk dan met de zon? Ja, zegt men bij het Nederlandse PlantLab. Het druist helemaal in tegen de intuïtie van elke natuurliefhebber maar PlantLab meent dat groenten en fruit kweken beter binnenskamers kan gebeuren, onder led-verlichting en met artificiële klimaatinstallaties (bekijk de hele uitleg hieronder). De technologie die PlantLab heeft ontwikkeld zou toelaten meer te oogsten en dichter bij huis zonder beperking van het soort planten. Het strafste resultaat van PlantLab is dat geen (nul, niks, zilch) pesticiden nodig zijn om de planten te kweken.

Op het eerste zicht lijkt het onnatuurlijk maar het is slechts een kleine denksprong voorbij serres. Ook, de criminele business doet dit al langer. Er gaat amper een week voorbij of er wordt een wietplantage opgerold tegen de Nederlandse grens in de Kempen en Limburg. Ook met lampen en potgrond. Die plantages worden ontdekt met warmtezoekers. Dat geeft ook aan waar momenteel een bottleneck zit voor de PlantLab-toepassing: energie. In hun eigen woorden:

"de investeringen zijn nu nog hoog, met name veroorzaakt door de huidige prijs van de LED-systemen. De gebruikskosten zijn nog hoog vanwege de ongunstige conversie van electriciteit naar licht. Maar de toekomst ziet er goed uit: LED’s worden goedkoper, de LED-prestaties verbeteren sterk en in combinatie met de beheersing van de micro-logistiek rondom bladgroenkorrels zal dit tot een interessante en productieverhoging leiden. Over 10-20 jaar is energie wellicht geen beperkende factor meer. De beschikbaarheid van water wordt dan bepalend. Onze multi-layer Plant Production Units gebruiken maximaal 10% van de hoeveelheid water van de heersende teeltmethodes. Er is vooral hongersnood in landen met veel zonlicht en weinig water. Zonlicht kan steeds beter worden omgezet in elektriciteit. Voor een tekort aan water was nog geen oplossingen bedacht. Zuinig zijn met water is de enige manier. Wij doen dat."

Als die energie-vraagstukken opgelost geraken en de technologie alle proef-, grondstof- en andere tests doorstaat, wat is er dan niet wenselijk, niet duurzaam aan deze technologie. Je plukt al je verse voeding gewoon uit de kelder. Boeiend. Revolutionair. Tegen alle intuïtie in. Net zoals toen met Copernicus.