Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

“Kunststof recycleren goedkoper”

Zeronaut Blog

De recyclage van kunststoffen pakt niet alleen het afvalprobleem aan, maar verkleint ook het groeiende tekort aan grondstoffen. Een doorgedreven recyclage kan de Belgische import van grondstoffen met maar liefst 80% verminderen, zo wijst UGent-onderzoek uit. 

Steven De Meester, Sam Debaveye, Sofie Huysman en Jo Dewulf van de onderzoeksgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie (Universiteit Gent) namen de volledige milieu-impact van producten en hun materiaalcyclus onder de loep: van de ontginning van ruwe grondstoffen tot en met de afvalverwerking van het voorwerp. Zo berekenden ze het voordeel van een efficiënte opwaardering van kunststofafval.

Minder nieuwe grondstoffen

Daarvoor analyseerden de onderzoekers verschillende scenario’s in de diverse Vlaamse regio’s: in Limburg wordt huishoudelijk kunststofafval dat niet in de PMD-zak hoort (verpakkingsfolies, harde kunststoffen, etc.) bijvoorbeeld omgezet tot nieuwe producten zoals plantenbakken, tuinmeubelen of paletten. In West-Vlaanderen worden dan weer kunststoffen uit elektronica gerecycleerd om ze terug te gebruiken in nieuw geproduceerde elektronica zoals stofzuigers. 

Uit de resultaten blijkt dat het recycleren van materialen - en dus ook het sluiten van kringlopen - een efficiënte manier is om grondstoffen te besparen. Een gerecycleerde plantenbak heeft bijvoorbeeld meer dan de helft minder nieuwe grondstoffen nodig dan de traditionele plantenbakken uit nieuw polyester of uit polymeerbeton. 2 plantenbakken voor de prijs van 1, als het ware. 

Bovendien worden nieuwe plantenbakken vooral uit fossiele brandstoffen gemaakt, terwijl gerecycleerde plantenbakken met hernieuwbare elektriciteit geproduceerd kunnen worden.

25 miljoen ton plastic afval

In Europa werd in 2011 maar liefst 25 miljoen ton plastic afval geproduceerd, waarvan er ongeveer 15 miljoen ton werd herbruikt (±40% gerecycleerd en 60% voor energierecuperatie). De overige  10 miljoen ton belandde op het stort of in het milieu. Voor Europese landen zoals België, die zelf over weinig grondstoffenreserves beschikken en afhankelijk zijn van import, biedt duurzame afvalbehandeling met sluiting van materialenkringlopen enorme ecologische en economische kansen. Zo zou nog slechts 20% van de huidige grondstofimport nodig zijn.

Omdat kunststoffen in zovele verschillende voorwerpen zitten, is het belangrijk dat iedereen zijn of haar afval goed sorteert voordat het gerecycleerd wordt. Daarna is het de taak van de overheid om in samenwerking met onderzoeksinstellingen en industrie de recyclage zo efficiënt mogelijk te organiseren en de juiste nieuwe toepassingen te vinden voor de juiste materialen. Op die manier springen we zo efficiënt mogelijk om met onze kostbare grondstoffen.

Foto: Kai Sender (Flickr)