Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Algen produceren biobrandstof uit zonlicht en CO2

Frank Anrijs

Kunnen algen fossiele olie vervangen?

Het probleem van een teveel aan CO2 in de atmosfeer wordt almaar duidelijker, de problemen om de uitstoot wereldwijd terug te dringen eveneens. Maar misschien moet dit niet meer, er worden namelijk brandstoffen ontwikkeld die koolstof uit de atmosfeer halen, juist het tegenovergestelde van wat fossiele brandstoffen nu doen!

Huidige biobrandstof

Momenteel wordt biobrandstof gehaald uit koolzaad, mais, stro, houtsnippers, … Zo is in Amerika bv. Ethanol op basis van mais verantwoordelijk voor 8% van de gebruikte vervoersbrandstof maar ze gebruikt hiervoor wel 40% van alle mais in Amerika! Bij deze productie van mais (koolzaad, soja, ...) worden bestrijdingsmiddelen, kunststof en machines gebruikt wat tot verschillende problemen zoals concurrentie met voeding, vervuiling en extra CO2-productie leidt. Doorsnee genomen vermindert het gebruik van biobrandstoffen de CO2-uitstoot maar met 20 – 30 %.

De toekomst is aan de algen

Algen reproduceren zich razendsnel en gebruiken hiervoor enkel zonlicht en CO2 en voedingsstoffen. Na een langdurige onderzoeksfase is er een testfabriek opgezet in Allicante, Spanje, waar Bio Fuel Systems het gebruik van algen als biobrandstof verfijnt.

De voedingsstoffen worden uit afvalwater gehaald, de CO2 is afkomstig van een nabij gelegen cementfabriek, de energie wordt aangeleverd door de zon. Voor 1 vat olie verbruiken de algen ongeveer 2 ton CO2. Een deel van de CO2 die gebruikt is voor de groei van de algen komt vrij bij verbranding en ook de omzetting van de algen tot brandstof verbruikt CO2.

De rekensom komt uit op ongeveer 900 kilo CO2 die in de reststof zit en wordt begraven of door cement wordt gemixt en zo nooit meer vrijkomt. Het is dus een 'echte' koolstof negatieve brandstof die zorgt dat de globale CO2 uitstoot negatief wordt.

© Algae Systems

Algae Systems, een Amerikaans bedrijf, is klaar om dezelfde technologie te commercialiseren. Het proces is gebaseerd op dezelfde principes, alleen gebruiken zij de zee als kweekoppervlak, waarbij de algen in grote plastic zakken zitten.