Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Circulaire economie krijgt wind in de zeilen

Floris Van Cauwelaert

EMF_Towards_a_Circular_Economy-1In een opgemerkt rapport "Towards the circular economy" breekt de Ellen MacArthur Foundation een lans voor de circulaire economie. (De wereldberoemde solo-zeilster Ellen MacArthur werd zich naar eigen zeggen bewust van de problematiek tijdens een zeiltocht om de aarde.) Kort geschetst wil de kringloopeconomie een oplossing bieden aan de grondstofhonger van onze huidige verbruikerseconomie. De kringloopeconomie zet in op recycleren, hergebruiken, herstellen (in wisselende volgorde) en nieuwe diensten om materialen langer in gebruik te houden. Om die transitie waar te maken, is er bij voorbeeld nood aan nieuwe design van producten die hergebruik, herstellen en recycleren eenvoudiger maakt. De producten bevatten als het ware de genetische code voor hun terugkeer in de kringloop na gebruik.

Wasmachine leasen

Concreet kan dit betekenen dat een wasmachine (zie tabel onder) niet langer verkocht wordt maar ge-leased. De producent van de machine is er dan bij gebaat dat de machine langer meegaat, makkelijker kan worden hersteld en eventueel na gebruik gedemonteerd worden voor het hergebruik van de materialen. Bovendien kan de producent er voordeel bij hebben dat detergenten worden gebruikt die zowel goed wassen, als de machine sparen. Het nut van de gebruiker situeert zich meer op dienstniveau: propere kleren. Bovendien bezit de consument niet langer een apparaat dat vroeg of laat moet worden gedumpt.

Eco-effectief

De kringloopeconomie concentreert zich meer op eco-effectiviteit dan eco-efficiëntie. Waar 'efficiëntie' vooral de aandacht vestigt op minder materialengebruik, bekijkt een effectiviteitsaanpak eerder hoe een product het doet in de hele kringloop.

Het rapport van de Ellen MacArthur Foundation is een absolute leestip. Wie de tijd niet vindt, kan hieronder door de figuren bladeren.

Stijgende vraag om grondstoffen

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-001

Tekort aan recyclage

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-002

Kansen met bouwmaterialen

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-003

Scherpe prijsstijgingen van grondstoffen

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-004

Volatiele grondstofprijzen

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-005

Systeemmodel van de kringloopeconomie

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-006

Positieve effecten op meerdere niveau's

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-007

Materialen langer in omloop: textiel

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-008

Minder materialenverbruik

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-009

Illustratie: hergebruik van materialen in mobiele telefoons

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-010

Illustratie: hergebruik bij mobiele telefoons

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-011

Illustratie: renoveren en opknappen: voertuigen

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-012

Illustratie: renoveren en opknappen: voertuigen

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-013

Illustratie: leasen van wasmachines

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-014

Biologische materialen

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-015

Bouwstenen van de kringloopeconomie

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-016

Bouwstenen van de kringloopeconomie

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-017

Potentieel van kringloopeconomie per industrie

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-018

Besparingen van de kringloopeconomie

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-019

Invloed op de grondstofprijzen

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-020

Effect op tewerkstelling

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-021

Product-levenscyclus: zwakke schakels

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-022

De hergebruikeconomie

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-023

Drivers van de kringloopeconomie

zeronaut-EMF-kringloopeconomie-024