Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Klimaatzaak stelt Belgische Staat en drie gewesten in gebreke

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Klimaatzaak stelt Belgische Staat en drie gewesten in gebreke

Geert Serneels

Gent - Eerder deze avond, omstreeks 19h, gingen de deuren van de Vooruit open voor wat een historisch moment in de politieke en sociale geschiedenis van België moet worden. Meer dan 350 genodigden werden met de mysterieuze boodschap ‘Farewell Party’ naar Gent gelokt. Niet geheel toevallig samenvallend met de opening van de klimaattop in Peru vond zo de coming out plaats van de vzw Klimaatzaak.

Sinds één jaar heeft zich een klimaat elftal gevormd rond Vlaamse boegbeelden Tom Lenaerts, Nic Balthazar en Serge De Gheldere. Het volledige team bestaat uit Tom Lenaerts, Nic Balthazar, Serge De Gheldere, (Futureproofed), Francesca Vanthielen, Stijn Meuris, Ignace Schops, Johan Van Den Bosch en Lambert Schoenmaekers (directeur en medewerkers Regionaal Landschap Kempen en Maasland), Dirk De Clippeleir (directeur AB), kunstenaar Koen Vanmechelen (kunstenaar) en Tom Brookes (directeur Energy Strategy Centre).

Deze groep heeft zich - onder de radar - over de Belgische klimaatkwestie gebogen. Vrij snel werd duidelijk dat België, voortrekker van internationale klimaatonderhandelingen, haar eigen doelstellingen niet zou halen. Zoals het IPCC de wereld voor een ultimatum stelt in haar laatste rapport, stelt het klimaat elftal de Belgische staat voor het ultimatum van 1 Januari. Indien voor deze datum geen schriftelijke bevestiging wordt overgemaakt met vermelding dat de Belgische overheid al de tot haar beschikbare middelen zal gebruiken om haar doelstellingen te behalen, daagt vzw klimaatzaak de staat voor de rechter.

Waarom een rechtszaak?

In een vorig artikel ‘Het ultieme wapen tegen klimaatverandering’ stelden we Roger Cox voor. De auteur van Revolutie met Recht legt met overtuiging uit waarom de rechterlijke macht als laatste strohalm tegen klimaatverandering geldt. Als alle wetenschappelijke waarschuwingen worden genegeerd en de veiligheid van de maatschappij in het gedrang komt door een falend overheidsbeleid, resteert volgens hem ons nog slechts 1 ultiem wapen, de rechterlijke macht.

In zijn boek heeft Roger Cox het vooral over een gebrek aan politieke visie en leiderschap. Hij stelt:

‘Hoe moeilijk de opgave ook is om een energietransitie in gang te zetten, hoe groot de weerstand vanuit de gevestigde belangen van multinationals ook zal zijn en hoe lang het veranderingsproces als gevolg daarvan ook zal duren, het ontslaat de politiek niet van haar taak om alles in het werk te stellen en alle middelen die de staat ter beschikking staan ook daadwerkelijk in te zetten.’

Klimaatzaak Nederland

Op 20 november 2013 hebben reeds de Stichting Urgenda, middenveld organisatie uit Nederland met focus op klimaat actie, en 886 individuele burgers de Nederlandse staat gedagvaard op basis van actie uit onrechtmatige daad. Uit de Cancun agreements van 2010 werd door de internationale gemeenschap (België en Nederland incluis) erkend dat een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 2°C gevaarlijke en onomkeerbare schade voor de mensheid tot gevolg zal hebben. Urgenda houdt de Nederlandse staat aansprakelijk voor het nalaten nodige maatregelen te nemen om een redelijke kans te behouden om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden. De Nederlandse staat heeft inmiddels gerepliceerd. Op 14 April 2015 vindt de eerste zitting plaats van het klimaatproces in Den Haag. Na de schriftelijke uitwisseling krijgen de partijen de kans om hun argumenten mondeling toe te lichten voor de rechter.

Hoe mede-eiser worden?

Wat kan jij doen? Voel jij je als burger, ondernemer of als organisatie aangesproken dank kan je  mede-eiser worden van De Klimaatzaak. Vul bijgevoegde volmacht (pdf) in en stuur het naar De Klimaatzaak. (Franstalige versie hier).

“We didn’t inherit this earth from our parents, we borrow it from our children’
klimaatzaak