Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

JoatU: maak je eigen geld

Isabel Bombeke

Maak in de toekomst je eigen geld met JoatU (Jack Of All Trade Unite) en doe je ding voor een school, wijk, sportclub, lokale transitiegroep… zonder dat je eerst de toestemming hoeft te vragen om mee te denken, creëren, delen en plannen.

JoatU is open source software in ontwikkeling die virtueel geld print voor actieve burgers in gemeenschappen. Oprichter Jamie Klinger zegt dat een 150-tal individuen voldoende zijn om een lokale economie in cohesie en veerkracht met Joatunit te versterken. Heb je een plan om te starten met een meubelmakerslab, wil je die imker-skills delen met je buren of herstel je fietsen op school, je JoatU community members zullen je bijdrage voor de gemeenschap beoordelen met een quotering in Joatunit. Vervolgens kan je aan de slag en ontvang je de som van de quoteringen in Joatunit op een virtuele rekening.

Jamie Klinger. Foto MSCM

Democratisch geld

Het Joatunit design heeft enkele interessante eigenschappen om even bij stil te staan. Jamie Klinger noemt Joatunit “democratisch geld”: elk individu van de community kan zelf naar eigen goeddunken beoordelen hoe waardevol de bijdragen zijn. De democratische gedachte reikt verder dan een test onder deelnemers. Beeld je een toekomst in waarbij eigen talenten inzetten sociaal en financieel gewaardeerd wordt onafhankelijk van de kapitaalstromen in euro’s en de gehoorzamende politieke agenda: een utopie of gewoon een haalbaar economisch engagement? Joatunit, Timebank of dichter bij huis LETS voeren een stille strijd voor een meer pluralistische en vrijere creatie van waarde met een return in kapitaal en maatschappelijke appreciatie.

Jamie Klinger gelooft in een Jack Of All Trade-mensbeeld als grondslag voor een productievere en meer bevredigde samenleving.

“No single company could allow me to be a photographer and ethical marketer and social media writer and poker coach, artist, and idea man!  And I couldn’t be the only one! … So I started asking questions. I asked 50 people on Facebook what skills they had. I was shocked to discover how incredibly useful each person could be! And with all this inspiration, I got to work on organizing a structure of sharing everything that could help make people productive members of society!”

Internationale transacties

Naast een geldmaker wil JoatU ook een online marktplaats voor goederen en diensten introduceren. Alle deelnemers kunnen via een individueel profiel lokale tot internationele transacties sluiten in een muntcombinatie naar keuze: Bitcoin - Joatunit - Barter - euro, … Zal de mogelijkheid tot internationale transacties, de mix van een gemeenschapsversterkende munt met een diversiteit in muntkeuze voor interpersoonlijke transacties resulteren in meer invloed op lokale en internationale markten, daar waar LETS en andere hedendaagse munten voorlopig in de schaduw blijven staan? De ontwikkeling van JoatU vergt tijd (lancering januari 2015), geld (de 40-daagse crowdfunding campagne is op 22 april gestart) en ook feedback. “We just launched our forum, everyone is welcomed to participate in discussing JoatU”: aldus Jamie Klinger.