Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Jiska Verhulst is eerste Plan C-netwerkdirecteur

Floris Van Cauwelaert

Jiska Verhulst is de allereerste netwerkdirecteur van Plan C, het Vlaams Transitienetwerk voor Duurzaam Materialenbeheer. Voordien was Jiska Verhulst actief bij OVAM. Plan C bestaat al sinds 2006 als informeel netwerk en werd een volwaardige vzw in maart 2012. Het netwerk organiseerde tot nog toe tal van workshops en brainstorms die de transitie in afval- en materialenbeheer, recyclage en cradle-to-cradle moeten versnellen. Plan C zal nu voor het eerst eigen projecten managen. Zo heeft Plan C het initiatief genomen voor iMade, een project met 19 partners waarvoor de overheid, via de oproep ondernemerschap van het Agentschap Ondernemen, een projectsubsidie van 471.100 euro geeft.  "Bij ons eigen project iMade zijn we de projectbeheerder, dat is nieuw voor Plan C", zegt Jiska Verhulst in een interview op de blog van Plan C. "Niettegenstaande is Plan C uitstekend geplaatst om zo’n project te leiden. iMade, een project met 19 diverse partners, bevat zo’n veelheid aan aandachtspunten dat de know-how van Plan C hier van pas komt. Plan C kan buigen op ervaring in het smeden van nieuwe coalities in het nastreven van ambitieuze nieuwe doelen. We hebben nu de kans om dat in de praktijk te zetten met iMade, dat nota bene een systeemverandering op het vlak van materialenbeheer als het ware in de genen draagt.” Er zijn nog uitdagingen voor de nieuwe directeur. Plan C heeft al heel wat visie ontwikkeld rond de transitie in het materialenbeheer, maar tot concrete experimenten is het nog niet gekomen. "Ik wil die visie handen en voeten geven", zegt Verhulst. "Plan C zet de deuren open voor duurzame innovators die een sterk concept hebben en zoeken naar partners. Plan C wil daarbij vooral een enabler zijn, bijvoorbeeld door het aanbieden van  expertise en ondersteuning."