Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Japanse ouderenzorg rekent op robots

Floris Van Cauwelaert

JapanseRobot

Japan staat voor een zeer moeilijke periode in haar geschiedenis. Het land heeft de oudste bevolking in de wereld en de gemiddelde leeftijd schuifelt verder de hoogte in. Tegen 2030 zou de gemiddelde leeftijd in Japan 52 jaar bedragen. Nog eens 7 jaar bij de gemiddelde leeftijd van 2010. Er worden ook weinig kinderen geboren. Het aantal Japanners daalt snel. Tegen 2040 is er een 100-jarige japanner om elk pasgeboren kind te verwelkomen in keizerrijk. De economie komt meer en meer onder druk te staan. Daarom concentreert de 'Information and Robot Technology Research Initiative', een research-groep van de Universiteit van Tokyo, zich met haar robotica op het probleem van ouderenzorg. De zorg voor ouderen wordt hét terrein van robots omdat Japan geen andere keuze lijkt te hebben. Robots zullen de ouderen vervoeren in huis, toekijken op het juiste gebruik van medicatie, helpen bij het zoeken van gebruikvoorwerpen etc. De ouderen worden continu in de gaten gehouden voor 'veiligheid en comfort'. Hopelijk kunnen de robots tegen dan ook luisteren, lachen en grapjes maken.