Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Jan Rotmans in "Kiemen van het nieuwe Nederland"

Niel Staes

Jan Rotmans Tegenlicht

Recent kwam het onderwerp Transitie en het debat er rond pas echt aan bod in Nederland. Tegenlicht, de Nederlandse tegenhanger van Panorama, vertoonde een reportage "TransitieNL: Kiemen van het nieuwe Nederland" waarin een aantal transitieprojecten werden voorgesteld. De rode draad doorheen de reportage werd verzorgd door de denkpistes van Jan Rotmans, transitie-hoogleraar.

Uitgangspunt is dat de samenleving zich op een kantelpunt bevindt; een instabiele periode die de maatschappij kwetsbaar maakt voor versto­rin­gen. Die transitieperiode die eveneens gepaard gaat met de pijn van een crisis, maar ook met opportuniteiten.

Verandering van tijdperken

"We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Oude bestuursvormen en economische modellen raken achterhaald. De hiërarchische top-down samenleving maakt plaats voor een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij." aldus Jan Rotmans.

Kantelaars

In de aflevering komen een aantal specifieke sectoren aan bod, waar Rotmans 'kantelaars' - change-makers - identificeert en voorstelt. Zo komt de buurtzorg en mobiliteit aan bod, maar ook stadsontwikkeling en zonne-energie. Aan de hand van deze thema's stelt de documentaire een reeks belangrijke vragen. Wat is de rol van zelfsturende medewerkers? Hoe met de overheid zich mengen in dit debat? Hoe snel is de transitie mogelijk? Wat met beknottende regelgeving?

Duurzame revolutie

Het nieuwe bouwen, louter duurzaam, komt dichterbij de bewoners en wordt minder gedicteerd door bestemmingsplannen en projectontwikkelaars. De nieuwe watereconomie: in plaats van alleen dijken te verhogen bewegen we mee met het stijgende water om mensen te laten wonen en werken op het water. En de nieuwe deeleconomie: directe dienstverlening tussen burgers zonder tussenkomst van bedrijven en banken, waarbij we oa vervoer en verzekeringen met elkaar gaan delen.

Maak kennis met de Rotterdamse visionair die met volgende sterke uitspraak de onderstaande aflevering opent: “Geef mij vijf dwarsdenkende, friskijkende bestuurders en we kunnen een revolutie beginnen.”