Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

James Hansen, wetenschapper en activist

Floris Van Cauwelaert

De quintessentiële lezing over de opwarming van het klimaat en wat we er - liefst zo snel mogelijk - mee aan moeten vangen, is van NASA-wetenschapper James Hansen. Hij staat mee aan de basis staat van de eerste vaststellingen en metingen over de opwarming van het klimaat. Tegelijk kan hij het politieke geknoei niet meer aanzien en heeft hij een strategie bedacht voor het belasten van carbon, die zelfs extreme conservatieven zou moeten kunnen overtuigen.

Hansen is extra bevreesd voor het uitblijven van doeltreffende, globale actie omdat hij ervan overtuigd is dat een opwarming van 2 graden celsius al onomkeerbaar is. Nochatns blijft 2 graden de norm die sinds de zwakke klimaatconferentie van Kopenhagen onder leiding van Barack Obama werd vastgelegd. Hansen schrikt er dan ook niet voor terug om voor het Witte Huis te gaan protesteren (en gearresteerd te worden).

De TED-lezing van Hansen blijft hangen. Niet omwille van de knappe design van de slides maar omdat de wetenschapper-activist de non-believers met heldere gegevens te kijk zet.

Meer...