Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Israel-loves-Iran & Iran-loves-Israel

Niel Staes

De spanningen tussen Israël en Iran laaien weer op. Khamenei ("We vegen Israël van de kaart") en Ahmedinejad ("Israël is een belediging voor de mensheid") gieten om ter 't meest olie op het vuur. De Israëlische politieke klasse reageert niet minder virulent. Intussen is er een grass roots tegenbeweging opgestaan. Tal van Israëlis trokken de straat op om zich te verzetten tegen de oorlogzuchtige taal.

Dat verzet zwelt ook online aan. Onder de kreet ‘Not ready to die in YOUR war!’ verzamelen tal van Israëlis in de Israeli-loves-Iran Facebook Campagne. Meer dan 70.000 burgers steunen de campagne intussen. Ook aan een Iraanse vredesactie begint zich te manifesteren.

Of de beweging een impact zal hebben, valt af te wachten. Wel kan men nu wereldwijd meeluisteren naar gewone israëli's en Iraniërs die niet meestappen in de escalatie van oorlogszucht.