Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Introductie op de biobased economie

Floris Van Cauwelaert

http://www.youtube.com/watch?v=xbwgT5h1TIk

Bovenstaand filmpje geeft weer waar we met een biobased of biogebaseerde economie naartoe willen. Of, anders gesteld, het is een droom van hoe de economie zou kunnen draaien zonder het gebruik van fossiele brandstoffen in onder meer de chemische industrie. Alle grondstoffen zouden dan van biologische materialen komen. Dat is toch de gangbare, eenvoudige voorstelling van zaken: we vervangen gewoon de fossiele brandstoffen door biologische en we kunnen verder werken zoals voorheen.

Biobased Vlaanderen?

Het rapport 'Hoe biobased is de Vlaamse economie?' (2010) van de Vlaamse Overheid geeft een  inzicht in de stand van zaken in onze regio. Er gebeurt al veel, zeker als het om energie gaat, maar er is nog heel wat werk aan de winkel als het om de productie van chemische materialen en producten gaat. Lees ook de kanttekeningen die Jeroen Gillabel van Bond Beter Leefmilieu zet bij de biogebaseerde economie en hoe die nog niet voor morgen is.

Food footprint

Probleem in ons land is: waar komen die biologische producten vandaan? Dat leidt ons naar de beperkingen van het landbouwareaal in Vlaanderen, tenminste als deze regio in eigen biologische grondstoffen wil kunnen voorzien. Daarover verscheen bij het departement Lanbouw en Visserij recent het rapport  "Food Footprint . Welke oppervlakte is nodig om de  Vlaming te voorzien van lokaal voedsel? Een theoretische denkoefening." (2013) De conclusie is dat we minstens alle landbouwgrond nodig hebben om in de voeding te voorzien (we komen zelf wat tekort).

Oorlog om genetische manipulatie

Dat is een probleem dat je kan uitbreiden naar de rest van de wereld. Hoe gaan we om met de spanning die je krijgt tussen de voedselvoorziening voor een stijgende wereldbevolking en de nood aan biologische grondstoffen voor industrie en energie? Persoonlijk heb ik geen idee. Maar dit is waar de oorlog rond genetische gemanipuleerde organismes in beeld komt. Zo pleit professor Marc Van Montague van de Gentse Universiteit in deze context voor genetische manipulatie (zie zijn presentatie voor de OESO van 2009). Of bekijk ook, ter informatie, het pleidooi van zijn collega de Sloveense professor Borut Bohanec. Zal er ooit genoeg wetenschappelijk bewijsmateriaal zijn om die oorlog te beslechten, of gaat het om emotie? Ik heb geen idee hoe dit rationeel te beoordelen. Benieuwd wat u er van denkt.