Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

'Internet of things', het landschap

Floris Van Cauwelaert

internetofthings2 Bovenstaand schema van Techcrunch brengt een reeks bedrijven in kaart die volgens hen een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van de Internet of Things. Het overzicht is dan wel onvolledig - geen Materialise te bespeuren bij de 3D-printing bedrijven - de categorieën geven goed weer waarheen de interwebs zich uitbreiden. De definitie van internet of things (IoT) volgens Gartner klinkt als fenomenologie: "The Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment."

Wijsheid

De internet of things gaat dus over de volgende grote groeisprong van het internet: hoe naast computers, telefoons en tablets nog meer spullen worden verbonden met het netwerk der netwerken. Volgens netwerkbouwer Cisco gaat dit over het streven naar meer wijsheid: "Now consider that IoT represents the next evolution of the Internet, taking a huge leap in its ability to gather, analyze, and distribute data that we can turn into information, knowledge, and, ultimately, wisdom." Cisco laat je live volgen hoeveel netwerkconnecties er zijn.

Voorbeeldjes

Om het wat meer concreet te maken is het perfect denkbaar dat elke auto een internet hub wordt, of dat je slimme, genetwerkte domotica in huis haalt zoals Nest, of je wil vanop kantoor controleren je het badkamervenster thuis hebt gesloten via Ninjablocks, of je schakelt Philips Hue lampen aan via je smartphone. Microsoft werkt aan het concept 'InfraStructs' waarbij programmeerbare id-tags mee worden verwerkt in 3D-geprinte producten, waarmee ze potentieel allemaal deel uitmaken van het netwerk.

Kan internet al die things wel trekken?

Deze maand waren er opmerkelijke pannes bij Nasdaq, Google, The New York Times, Apple en Amazon.  De Standaard citeert een aantal technologie-experten over het feit dat het netwerk der netwerken uit haar voegen barst en de vele devices en het steeds groter wordende verkeer niet aankan:

‘Het datavolume is enorm aan het toenemen’, zegt Rachel Dines, een analist bij Forrester. ‘Deze week was heel slecht qua pannes. Omdat we nu zo afhankelijk worden van dergelijke diensten, merken we de pannes ook meer. De impact voor de bedrijven is groot, niet alleen door de verloren omzet, maar ook qua reputatieschade’.

Schema's over IoT van Cisco

cisco-internet-of-things-1

cisco-internet-of-things-2

cisco-internet-of-things-3