Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Interactieve kaart toont dichtheid wereldbevolking

Floris Van Cauwelaert

Derek Watkins heeft een interactieve kaart 'density' ontwikkeld die de bevolkingsdichtheid weergeeft. De data is afkomstig van CIESIN. Met de sliders kan je de dichtheid manipuleren, beginnende van 5 mensen per vierkante kilometer. Delen van België blijven lang zichtbaar - zoals verwacht. Maar het zijn de contouren van Indië die het langst herkenbaar zijn.