Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Innovatief herontwerpen van straten

Sarah Vanthienen

urban street design guide

Onze steden zijn voortdurend in verandering. Fietsenstations, verkeersvrije pleinen, verticale stadstuinen, straatpicknicks,.. wereldwijd ontstaan er steeds meer initiatieven die de stad weer laten leven en die de auto even aan de kant willen schuiven.

Innovatieve straatelementen  

In de nieuwe Urban Street Design Guide, verankert het NACTO (National Association of City Transportation Officials) al deze veranderingen. Het resultaat is een gids met mooie visuals die laten zien hoe men straten veiliger, leefbaarder en mooier kan maken, zonder daarvoor dat men daarvoor onmiddellijk de grote middelen moet inzetten.

Zo krijgt men bijvoorbeeld een overzicht van mogelijke design elementen om auto's trager te laten rijden of laat men zien hoe parkeerplaatsen omgebouwd worden tot gezellige 'parklets'.

Nacto - design sidewalks

Kernprincipes voor urban street design

De Urban Street Design Guide beschrijft zes belangrijke principes:

  1. Straten zijn openbare ruimtes
  2. Aangename straten stimuleren economische activiteiten
  3. Straten kunnen veranderd worden
  4. Ontwerp voor de veiligheid
  5. Straten zijn ecosystemen
  6. Act Now!

nacto - constructie testfase

Vooral het laatste principe is belangrijk. Je hoeft niet te wachten op de grote structurele maatregelen. Snel resultaten tonen kan met proefprojecten en het opzetten van tijdelijke constructies met goedkopere materialen.

Lean and mean is the message!