Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Infografiek: stijging van het zeespiegelniveau

Wim Verbeke

Photo by Stian Olsen (CC, Flickr)

De CO2 concentraties bereiken nu al een tijdje ongeveer 400ppm (volg hier live: Keeling website). De invloed hiervan op de hoogte van de zeespiegel werd in een infografiek geplaatst door de Union of Concerned Scientists. Deze vindt u onderaan dit artikel.

De infografiek is opgebouwd uit vier delen. Een eerste deel bespreekt de stijging van het zeespiegelniveau vandaag, in de VS en Mexico. Deze wordt vergeleken met de stand in 1880. Het is interessant om te zien hoe groot de verschillen zijn van plaats tot plaats. Dit is te wijten aan verschillen in dichtheid van het zeewater, waterstromingen en fenomenen zoals landverzakkingen en opheffingen. Deze beide laatste zijn voornamelijk geologische fenomenen op continentale schaal, hoewel verzakkingen ook door de mens  veroorzaakt worden. Goede voorbeelden hiervan zijn het geleidelijk inklappen van de West-Vlaamse bodem, of de veenlagen in Nederland, door grootschalige waterwinningen.

Een tweede luik van de infografiek verbindt de zeespiegelstijging met de opwarming van de planeet. Het derde deel toont aan dat de zeespiegelstijging versnelt en toont de projectie voor het jaar 2050. In een tot de verbeelding sprekend laatste deel is het verwachte zeeniveau voor het jaar 2100 afgebeeld.

Rising Sea Levels and Global Warming by The Union of Concerned Scientists