Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Impact van 3D-printing volgens McKinsey

Niel Staes

Volgens McKinsey zal 3D-Printing een economische revolutie ontketenen. De omvang ervan werd nu ook becijferd door het Amerikaanse consultancybureau. De impact? 550 miljard dollar tegen 2025. Zo'n slordige 400 miljard euro dus, meer dan het BNP van België.

De technologie evolueert enorm snel en zal reeds op korte termijn concurrentieel zijn voor klassieke productiemethodes. Zo wordt er nu al gewerkt met kraakbeen en titanium als materialen en sinds kort zijn er ook carbon 3D-printers. Maar de vernieuwing stopt niet daar volgens het rapport, want het is nu ook al mogelijk om werkende componenten als batterijen, transistors en LED's te printen.  Ten slotte is er ook aanzienlijk minder verspilling dan bij de klassieke subtractieve productie.

De talrijke voordelen van 3D-printing kunnen de bestaande orde danig door elkaar schudden. McKinsey waarschuwt CEO's dan ook om vandaag reeds rekening te houden met vijf belangrijke trends.

1. Versnelde productontwikkeling

Klassiek duurde het vaak weken voor je een idee kon vertalen naar een tastbaar prototype. Met 3D-printing wordt het proces aanzienlijk versneld. Dit hoger ritme is niet de enige aanpassing die R&D in rekening moet nemen. Zo is er ook de verhoogde samenwerking met de klant die nu heel snel feedback kan geven. De ware impact van 3D-printing komt echter pas echt aan het licht wanneer ook crowdsourcing in rekening wordt gebracht. Wereldwijd innoveren met klanten via open design wordt door 3D-Printing pas echt een realiteit.

2. Nieuwe productierealiteit

Dalende kosten en verhoogde capaciteiten maakt 3D-printing bijzonder interessant voor de productie van bepaalde componenten. Boeiing print nu reeds een 200-tal onderdelen voor zijn vliegtuigen bijvoorbeeld. In het bijzonder wanneer er hoge arbeidskosten zijn, dure machines of lage oplages bij te passen komen vormt 3D-printing een goed alternatief. Vooruitziende organisatie zijn nu al volop bezig deze opportuniteiten te identificeren.

3. Wijzigende winstbronnen

Een nieuw productieproces vraagt ook een herevaluatie van het businessmodel. Met 3D-printing wordt herstelbaarheid, modulariteit en de mogelijkheid tot personalisering belangrijker. Deze nieuwe realiteit wordt voor veel klassieke ondernemingen geen eenvoudige uitdaging. Niet enkel aan de klantzijde, maar ook achter de schermen heeft dit een significante impact. Denk bijvoorbeeld aan de rol van stockbeheer, die onder druk komt van lokale fablabs. Ten slotte kunnen verkopers ook hun businessmodel omschakelen en zelf producent worden van o.a. speelgoed of bouwmaterialen.

4. Nieuwe mogelijkheden

Ontwerp is onlosmakelijk verbonden met het productieproces. Je kan enkel ontwerpen wat technisch mogelijk is om te fabriceren. Met 3D-Printing gaan er een hele hoop deuren open. Toch zijn CEO's vaak niet bewust van de mogelijkheden die nu plots voor het grijpen liggen. CEO's die wel reeds nadenken over de implicaties, hebben nu al een voordeel omdat ze expertise in huis halen en volop technische know-how aan het opbouwen zijn.

Cloudy van designer Tommy Rombouts

5. Nieuwe spelers op de loer

3D-Printing verlaagt ook de kost voor nieuwe spelers om zich op de markt te begeven. Zij kunnen niche-markten snel bespelen met gespecialiseerde producten, ook al is de oplage laag. Door nauw samen te werken met de klanten bouwen zij ook aan duurzame relaties waar klassieke organisaties niet aan kunnen tippen.  Niche spelers kunnen zo op langere termijn uitgroeien tot significante spelers op de markt.

Lees het uitgebreide rapport door Daniel Cohen, Matthew Sargeant, and Ken Somers na via de McKinsey Website.

Foto: NASA test 3D-geprinte onderdelen voor vliegmotoren