Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Alle burgers IJsland krijgen alternatieve munt Auroracoin

Floris Van Cauwelaert

auroracoin-logo

Op 25 maart 2014 krijgt iedere inwoner van IJsland die zich aanmeldt 31,8 Auroracoin, een alternatieve munt. Net als die andere cryptocurrency Bitcoin wordt de Auroracoin gemijnd via een algoritme. De helft van het totaal dat wordt gemijnd, wordt geschonken aan de inwoners van IJsland. Het idee komt van een Baldur Friggjar Odinsson die hoopt dat in IJsland een hele alternatieve economie ontstaat met de Auroracoin. Om de operatie mogelijk te maken, zal Auroracoin een open database van identiteitsnummers gebruiken. De doelstelling van Baldur Friggjar Odinsson is zeker niet a-politiek maar een reactie op het debacle dat de IJslanders ondergingen bij IJslandse bankencrisis.

Alternatieve munten zijn in opgang. In ons land maken de steden Gent en Antwerpen er al gebruik van. De Belgische professor Bernard Lietaer, auteur van Geld en duurzaamheid, geldt als één van 'werelds experten. Als het experiment met de Auroracoin in IJsland een succes blijkt en de veerkracht van de samenleving daar in de hand werkt, moeten we overwegen het hier ook te proberen. Iets voor Lets Vlaanderen?

Meer info: auroracoin.org