Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

IBM: geconcentreerd zonlicht levert overvloedige energie en ontzilt water

Floris Van Cauwelaert

IBM-concentrated-photovoltaicsDe Zwitserse Commissie voor Technologie heeft IBM, Airlight Energy, ETH Zurich en de Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs 1,7 miljoen euro steun gegeven om een economisch systeem te ontwikkelen dat zonlicht concentreert om het om te zetten in energie. De resultaten zijn tamelijk indrukwekkend en zouden het energievraagstuk radicaal kunnen beïnvloeden. Theoretisch zou 2% van de oppervlakte van de Sahara moeten volstaan om de hele wereld van eenegrie te voorzien. En goedkoop. Volgens de berekeningen van de researchers zou de energie die met de High Concentration Photovoltaic Thermal (HCPVT) system wordt gemaakt, 2,5 keer goedkoper zijn dan de huidige productieprijzen in Duitsland. Bovendien levert de HCPVT ook warmte die kan omgezet worden in koeling en kan gebruikt worden voor het ontzilten van water. Too good to be true? Oordeel zelf: