Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

HSBC waarschuwt voor 'peak planet'

Floris Van Cauwelaert

Time Shark

We gaan nogal tekeer. De signalen zijn alomtegenwoordig. In een hoekje van Time Magazine staat hoeveel haaien we jaarlijks vernietigen. Hoe blijft men zoiets verantwoorden? De Britse Bank HSBC, zesde grootste onderneming in de wereld, waarschuwt in een rapport voor het gevaar van de 'Peak Planet'. Het gevaar dus dat de mensheid de hele planeet maar blijft oppeuzelen en er dra dreigt van af te vallen. HSBC maakt bij voorbeeld de projectie dat we met uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen al tegen 2030 de grens overschrijden van wat we redelijkerwijze tussen nu en 2050 mogen uitstoten. De bank stelt dat niemand zich aan de verantwoordelijkheid kan ontdoen maatregelen te nemen, ook de BRIC-landen niet. Wie geen tijd heeft om rapporten te lezen, kan misschien even bij de problematiek stilstaan via twee filmpjes: een eerste allegorisch en een tweede in een strak 'Google Maps'-pak.

"The Impossible Hamster"

"Motorville"