Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Hoe maak je een stad fietsvriendelijk? (1/3)

Niel Staes

Dit is het eerste deel van een driedelige reeks over de impact van fietspaden op de fietsvriendelijkheid van steden. 179 pagina's telt het onderzoek van Portland State University naar de voor- en nadelen van zogenaamde 'Green Lanes'. Dit is de Amerikaanse term voor aparte, beschermde rijstroken voor fietsers en wandelaars. De studie is een van de resultaten van het Green Lane project, een Amerikaanse samenwerkingsproject om de fietsvriendelijkheid van steden te promoten.

Negen verschillende fietspaden in vijf steden (Austin, Chicago, Portland, San Francisco en Washington DC) werden meer dan een jaar van nabij opgevolgd. De onderzoekers sommen nu een hele reeks conclusies op in het rapport. We bekijken in deze post de impact op fietsgebruik en de rol van het ontwerp van een fietspad.

1. Fietspaden zijn een magneet voor fietsers

Eén jaar na de installatie van een afgescheiden fietspad steeg in alle onderzochte straten het aantal fietsers. Dit zowel waar al een eenvoudig fietspad was, als waar voordien geen plaats was voor de fietser.

De toename varieert van  21% tot 171%. Deze stijging is zo hoog dat hij niet enkel verklaard kan worden door de toenemende populariteit van de fiets. De fietspaden hebben dus duidelijk een positieve impact en trekken zowel nieuwe fietsers als fietsers die vroeger parallelstraten namen aan.

Fietspaden1

De onderzoekers deden ook individuele bevragingen. Hieruit blijkt dat 10% van de gebruikers zonder het nieuwe fietspad niet voor de fiets zou gekozen hebben als transportmiddel. 1% zou de trip gewoon niet maken. Het merendeel van de fietsers (65%) nam de route vroeger ook al, maar bijna 50% van hen geeft toe deze route nu vaker te nemen. Bijna een kwart van alle fietsers blijkt sneller voor de fiets te kiezen dan voordien. Ook buurtbewoners blijken na de aanleg sneller bereid om de fiets te nemen.

fietspaden2

2. Duidelijk ontwerp is cruciaal

A. Creëer je kruispunt voor auto én fiets

Hoe ontwerp je kruispunten voor fietsers en wagens? Het onderzoek differentieerde drie verschillende ontwerpen. Kruispunten waar:

  1. fietsers en auto's 'mixen' met elkaar in een zone voor het kruispunt.
  2. fietsers moeten voorsorteren in een aparte fietsstrook of -box.
  3. er aparte verkeerslichten zijn voor fietsers.

In alle ontwerpen blijkt dat zowel fietsers als automobilisten het kruispunt redelijk correct gebruiken. Hoe beter de route voor de fietser aangeduid wordt, hoe beter zij de opzet van het kruispunt volgden en hoe veiliger ze zich voelen.

B. Voorzie aparte verkeerslichten

Fietspaden3Veruit het meest succesvolle ontwerp geeft fietsers aparte verkeerslichten. Zo zijn er minder conflicten en verhoogt ook het correcte gebruik aanzienlijk. Bij de onderzochte kruispunten gehoorzaamde 77 tot 93% van de fietsers de lichten. Ter vergelijking, zo'n 84 tot 92% van de automobilisten draaide correct naar links af.

Bijna alle fietsers voelen zich veilig bij dit type kruispunten, een aanzienlijk hoger aandeel dan bij andere ontwerpen. Het is dan ook het enige kruispunt waar de fietsers van begin tot einde een traject op maat kunnen volgen.

C. Fietsvriendelijk ontwerpen betekent ook minder stress

Wanneer een fietspad duidelijk afgescheiden wordt van de rijbaan, verlaagt de stress van de fietser. De reden is voornamelijk dat er een perceptie van veiligheid is, waardoor men geruster fietst.

  • Het type van afscheiding (geparkeerde wagens, paaltjes, bloembakken, ...) doet er niet echt toe. Allen scoren ze beter dan een geschilderde suggestiestrook wanneer het op comfort aankomt.
  • Plastic paaltjes geven eigenlijk geen bescherming, maar verhogen het comfort toch aanzienlijk.

fietspaden4

In het tweede deel van deze reeks bekijken we het vervolg van het rapport. Hier komen de aspecten veiligheid en economie aan bod. Deel drie overloopt de verschillende manieren om een fietspad aan te leggen. Voor wie nu al alle cijfers, data en conclusies wil nalezen, kan uiteraard terecht in het hele rapport.