Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Het hoe, wat en waarom van Gemeenschapslandbouw (CSA)

Frank Anrijs

csa Gemeenschapslandbouw of community-supported agriculture (CSA) is in België een redelijk recent fenomeen. De eerste CSA in België is er sinds 2007, sindsdien zijn er nog enkele bedrijven bijgekomen maar het totale aantal CSA-bedrijven blijft in België heel beperkt.

De oorsprong van dit idee, samenwerkingsverbanden tussen boer en klant, komt uit Japan. Reeds in 1960 begon men met dit systeem waarvan de grote voordelen een korte keten, contact tussen boer en klant, grotere financiële zekerheid voor de boer en ecologisch gekweekt voedsel zijn.

Amerika is ons voorbeeld

Toch is het vooral in de VS dat de oorsprong ligt van onze CSA's. De VS is een land van extremen, ook in de landbouw. Hier zwaait Monsanto met zijn GMO's en pesticiden de plak, maar tegelijkertijd zijn er meer dan 12,500 bedrijven die werken volgens de principes van Community-supported agriculture (cijfers van 2007).

Een belangrijke reden waarom het in België toch niet zo'n vaart loopt is de prijs van onze landbouwgrond. Zeker Vlaanderen is bijna volgebouwd, grond is schaars en de prijzen gaan dan de hoogte in. Dit legt de drempel om te starten redelijk hoog, alhoewel er door de voorafbetaling van klanten toch een belangrijk voordeel is van financiële zekerheid.

Er zijn momenteel veel mensen die zo'n project willen opstarten maar toch nog aan de kant blijven staan. Daarom ook is er een overkoepelende organisatie opgestart die informatie geeft over CSA, die de bedrijven groepeert en ook samenkomsten organiseert waarin dan ervaringen kunnen uitgewisseld worden.

Nog veel groei mogelijk

Volgens Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen!, is er plaats voor verschillende 100'den CSA bedrijven in Vlaanderen. Als extra hulpmiddel is er ondertussen ook een Engels CSA Handbook: Action Manual alsook een Europees handboek dat mensen, zowel klanten als ondernemers, moet warm maken voor deze manier van werken: European Handbook on CSA

In onderstaande video wordt uitgelegd wat CSA juist inhoudt, wat de voordelen zijn, wat de grootste uitdagingen zijn en werpt men een blik op de toekomst: