Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

‘Gross national happiness’ als policy tool in Bhutan

Sarah Vanthienen

TEDx Flanders - Maarten Desmet stelt voor: het bruto nationaal geluk. Een alternatief voor het BNP om de levenskwaliteit van mensen te meten. In plaats van ons huidig economisch paradigma waarin inkomen centraal staat, komt een holistische aanpak met vier pijlers: sociaal-economische ontwikkeling, culturele waarden, ecologie en goed bestuur.

Het concept BNG is afkomstig van de koning van het boeddhistische koninkrijk Bhutan die in 1972 claimde dat bruto nationaal geluk belangrijker is dan bruto nationaal product. Dat ‘geluk’ verwijst naar een harmonische samenleving waarin mensen dichter bij de natuur, hun tradities, cultureel erfgoed, bestuur en gemeenschap staan. Het tegengestelde dus van ons huidige economisch systeem, waarbij individualisme zegeviert.

Een design van 9 domeinen (psychological well-being, standard of living, health, education, culture, time use, good governance, community vitality, ecological diversity and resilience) en 72 happiness indicatoren bepalen nu in Buthan de wetten en projecten.

Sound like a world wide plan?