Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

'Grondwater stress index' toont kwetsbare landbouwgebieden

Floris Van Cauwelaert

Een kwart van de wereldbevolking woont in gebieden waar het grondwater sneller uitgeput raakt, dan het kan worden aangevuld. Dat blijkt uit een studie van de waterreservoirs in de hele wereld, gepubliceerd door het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het grootste deel van de mensheid moet het hebben van ondergrondse waterreserves. Die gigantische waterhoudende lagen help de mens aan drinkwater en voor de landbouw, én ze ondersteunen eco-systemen, van wouden tot visbestanden. Volgens Tom Gleeson, hydrogeoloog van de McGill Universiteit in Montreal, is het risico reëel dat de waterreserves uitgeput raken. Ze stelden vast bij enkele van 's werelds belangrijkste landbouwgebieden, het water sneller wordt opgepompt dan dat de reservoirs zich kunnen hernieuwen. Het gaat om Central Valley in California, de Nijldelta, de hoge Ganges in Indië en Pakistan. Gleeson en zijn collega's brachten de voorraden van 800 waterhoudende ondergrondse reservoirs in de wereld. Op basis van de beschikbare gegevens, stelden ze een 'grondwater stress index' op. Moeilijkheid van dit soort studie is de moeilijkheid de precieze omvang van de reserves te kennen. Nochtans is Gleeson niet pessimistisch. "De ondergrondse reserves bevatten 99% van het niet-bevroren zoetwater op aarde, het gaat om een enorme voorraad. We moeten alleen de bewuste keuze maken ze op een duurzame manier te gebruiken", aldus Gleeson.