Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Meer groen verhoogt veiligheidsgevoel

Niel Staes

Bij een studie aan de Universiteit van Pennsylvania onderzochten sociale wetenschappers verlaten percelen in de stad. Braakliggende terreinen worden vaak een verzamelplek van afval. De zones zijn ook het decor van meer criminaliteit. Het onderzoeksteam besloot daarom deze grijze zones grondig aan te pakken.

Nadat de terreinen werden opgeruimd, heraangeplant en voorzien van een houten omheining, ging het onderzoeksteam de directe impact op de omgeving na. De eerste resultaten van het onderzoek gaven een beperkte reductie in criminaliteit aan. Wat vooral opviel was een significante stijging in het veiligheidsgevoel van omwonenden. De voorzichtige eerste conclusie luidt aan ook dat een verzorgde, groene stad als veiliger wordt ervaren. Misschien nuttige lectuur voor de burgemeester van Brussel.