Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Gratis waterkaraf voor mensen in armoede

Floris Van Cauwelaert

Kraantjeswater is minstens zo gezond als flessenwater en je bespaart er geld mee. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) wil door het verdelen van 20.000 gratis waterkaraffen armere mensen aanzetten om kraantjeswater te drinken in plaats van flessenwater. De financieel-economische crisis heeft het aantal mensen dat moeite heeft om zijn facturen van nutsvoorzieningen te betalen nog doen toenemen. De Vlaamse OCMW’s behandelden in 2011 zo’n 62.700 schuldhulpverleningsdossiers. In dat schuldenpakket zitten vooral facturen van nutsvoorzieningen. "De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wil met dit initiatief ondersteuning bieden op het raakvlak van kansarmoede en water(verbruik)", aldus de VMW. Na een jaar worden de resultaten geëvalueerd. Hopelijk wordt dan duidelijk of een gratis karaf het gedrag ten aanzien van drinkwater kan beïnvloeden. Of is er een ander soort (door behavioral economics geïnspireerde) 'nudges' nodig?