Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Goedkope koolstofnegatieve bioplastiek uit afval

Wim Verbeke

Tegen alle conventionele denken in zijn Mark Herrema en Kenton Kimmel erin geslaagd met hun bedrijf Newlight Technologies plastiek te maken van vervuilde lucht. AirCarbon/AirFlex heet de nieuwe plastiek die via efficiënte biokatalyse gerealiseerd kon worden. In het proces wordt koolstof uit de lucht in ketens aan elkaar gebonden tot een polymeer met eigenschappen die dicht bij polypropyleen (PP), de wereldwijd meest gebruikte plastieksoort, liggen. Het proces zou netto meer koolstof in de plastiek deponeren dan dat er tijdens het productieproces vrijkomt in de atmosfeer.

Eerste Prijs Innovatie

AirCarbon won in 2013 de eerste prijs meest innoverend product op de Conventie van Biopolymeren. De plastiek werd geprezen wegens bioafbreekbaar, voor het duurzame productieconcept, lage prijs, recycleerbaar, koolstofnegatief, en kwaliteit.

Methaanplastiek

De plastiek wordt gemaakt uit de methaan aanwezig in de lucht van melkvee boerderijen. Koeien zijn gekend om hun grote methaanproductie voornamelijk via het kauwen en verteren van gras. De lucht wordt geperst en vloeibaar gemaakt en vervolgens door een biokatalysator geleid. De katalysator hangt de methaan-moleculen aan elkaar wat resulteert in een plastiekpolymeer.

Koolstofnegatief proces

Newlight claimt netto koolstofnegatief te zijn. Er zou dus na de volledige productie minder koolstof in de atmosfeer gedijen dan daarvoor. Dergelijke resultaten zijn afhankelijk van welk deel van het productieproces in beschouwing werd genomen. Indien het klopt, zou het een bescheiden winst zijn. De lucht dient eerst geperst en vloeibaar gemaakt te worden wat veel energie vereist.

Kan goedkope technologie de wereldproblemen oplossen?

Volgens USAtoday zou de plastiek goedkoper worden dan polypropyleen en dus in staat zijn een plaats op de markt te veroveren. De plastiek wordt aangegrepen als argument dat technologie in staat kan zijn de overmatige koolstofuitstoot van onze maatschappij op te lossen. Zonder afbreuk te willen doen aan het fascinerende resultaat van de ontwikkelaars van AirCarbon, zou dat een verbazingwekkende trendbreuk zijn – maar we dromen graag eens mee.

(Photo via Kain Road Cul de Sac, Flickr, CC license)