Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Genre de Vie, dé documentaire over stadsfietsers en stedelijk bewustzijn

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Genre de Vie, dé documentaire over stadsfietsers en stedelijk bewustzijn

Floris Van Cauwelaert

Genre de Vie is een documentaire over en voor stadsfietsers en stedelijk bewutszijn. Dat bewustzijn is groeiende. Tenminste in Amerikaanse steden stelt men een retour naar het stadscentrum vast, weg van de suburbs. Bovendien dokteren steden - zeker ook in Europa -  strategieën uit om de zachte weggebruikers meer plaats te geven. Niet alleen omdat er een historische correctie nodig is ten aanzien van de auto, maar omdat de leefbaarheid van steden er sterk door verbetert. De mensen die aan het woord komen in Genre de Vie, zingen de lof van de fiets, en stadsfietsers zullen zich herkennen in wat ze zeggen. Het zijn ook niet de minsten, zo komt Mikael Colville-Andersen van Copenhagenize die toch een centrale plaats inneemt in alles wat met fietscommunicatie te maken heeft. Enjoy.