Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Genk is 'slimste stad'

Floris Van Cauwelaert

De stad Genk is de "slimste" stad in België. Ook Aalst, Beringen, Dendermonde en Antwerpen scoren goed in de eerste ranking van de Belgische "smart cities". Dat blijkt uit een studie van Agoria. De technologiefederatie peilde naar de aanpak van mobiliteitsproblemen, de recreatieruimte, het volume restafval per inwoner en het energieverbruik. Agoria stelde een lijst op van de "slimste" steden en hield voor deze rangschikking rekening met vijf criteria uit publiek beschikbare bronnen: energieverbruik, ICT, restafval, openbare ruimte en mobiliteit. Genk is volgens die analyse de "slimste" stad, gevolgd door Aalst, Beringen, Dendermonde en Antwerpen. Sluiten de top tien af: Sint-Niklaas, Roeselare, Kortrijk, Turnhout en Leuven. Het Brussels Gewest staat op de zestiende plaats. Namen is de beste Waalse stad en staat op de veertiende plaats.

Steeds meer Belgen kiezen volgens Agoria voor een leven in de stad: de 134 steden in ons land tellen samen 5,7 miljoen inwoners en de verstedelijking en de vergrijzing nemen nog toe. "Om in de toekomst leefbaar te blijven, zullen onze steden zich 'slim' moeten organiseren", aldus Agoria.