Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Gekko-superkracht en andere inspiratie uit de natuur

Leen Gorissen

De natuur is niet alleen een bron van grondstoffen, steeds meer wordt ze ook als een bron van inspiratie en kunde aanzien. Er valt namelijk heel wat te leren van de natuur. Zoals het geheim voor superkrachten bijvoorbeeld. Laten we eens stilstaan bij een superheld uit de natuur: de gekko. De gekko moet namelijk niet onderdoen voor de stripheld Spiderman: hij wandelt met het grootste gemak aan muren omhoog en over plafonds. Bovendien is de kracht van slechts 1 gekko teen voldoende om een gewicht van 27 kg te dragen – zonder superlijm! Zelfs met één teen kan hij dus aan het plafond blijven hangen. Hoe doet de gekko dit?

735px-Gecko_foot_on_glassBiologen hebben ontdekt dat gekko’s dit vermogen te danken hebben aan de tien- tot honderdduizenden op haartjes lijkende structuren op de tenen van de gekko. Deze structuren worden setae genoemd. Per poot kan een gekko ongeveer een half miljoen van die haartjes bezitten. In contact met een oppervlakte vertoont elk haartje een uiterst kleine minikracht. Wanneer je echter honderdduizenden of miljoenen van deze minikrachtjes samentelt krijg je een superkracht: een kracht die zo sterk is dat ze de zwaartekracht overklast en er met gemak tegen verticale wanden opgeklommen en over plafonds gelopen kan worden. En dus kan er onderzocht worden of deze formule voor de mens ook kan werken. Dit is een voorbeeld van biomimicry; bios betekent ‘leven’ en mimicry betekent ‘imiteren’. In andere woorden, leren van de natuur en haar oplossingen trachten te imiteren.

De toepassingen van deze techniek zijn veelzijdig: van klimgerief voor brandweermannen tot milieuvriendelijke tape of lijm bijvoorbeeld. Maar misschien schuilt er nog wel een significantere boodschap achter. Om de problemen van onduurzaamheid van onze maatschappij aan te pakken dient iedereen zijn steentje bij te dragen. Vele mensen denken dat hun bijdrage te klein is om impact te hebben. De crux ligt echter in de hoeveelheid van kleine inspanningen. Want vele kleintjes maken één groot zoals de gekko bewijst.

Foto's: David Lewis (Flickr) & Wikimedia