Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

"Fietsen in Wallonië, wat brengt het op?"

Niel Staes

Flowizm-1

Fietsen is goed voor de economie. Die conclusie werd reeds door buitenlandse studies getrokken. Ook hier op Zeronaut kwam het onderwerp al meermaals aan bod (Fietsers verrijken de stad, Bruto Fiets Product), maar nu is er ook een Belgisch onderzoek dat deze bevindingen onderschrijft. Transport & Mobility Leuven onderzocht voor de Waalse overheid de maatschappelijke baten van de fiets. Gezondheid, veiligheid, milieu en congestie werden allemaal in rekening gebracht. Resultaat? Als men de komende vijftien jaar een ambitieus fietsbeleid voert, dan is het winsteffect 4 tot 11 keer groter dan de kosten.

De grootste winst komt voort uit een verbetering van de gezondheid, berekend op €1 miljard. Er is ook een daling van het aantal sterfgevallen, voor Wallonië wordt dat geschat op 400 per jaar. Verder dalen particuliere transportkosten met 140 miljoen euro en kunnen de uitgaven voor het openbaar vervoer met 50 miljoen euro verminderd worden .

Kanttekening

De extra investeringen in fietsinfrastructuur verhogen de veiligheid voor de fietsers, maar het aantal fietsongevallen zal nominaal wel toenemen. Dit brengt ook extra economische gevolgen met zich mee. Lees alle cijfers in detail na via de website van Transport & Mobility Leuven.

Foto's: Flowizm (Flickr)