Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Europese subsidies nauwelijks effect op mank afvalbeleid

Floris Van Cauwelaert

Haven-Brussel

Iedereen kent intussen de baseline "Afval bestaat niet" en De Europese Unie neemt dit ter harte in haar afvalbeleid. Eén van de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020 Strategie is 'Een efficiënt gebruik van hulpbronnen'. Maar het vlaggenschip zit nog lang niet op koers.

Dat stelt Friends of the Earth in het rapport "Less is more: resource efficiency through waste collection, recycling and reuse" (opgesteld ism Reduse en Global2000). Zo wordt 60% van het Europese afval nog steeds verbrand of onder de grond gestopt. Die situatie is economisch en ecologisch niet houdbaar voor een regio die afhankelijk is van de import van haar grondstoffen. Het rapport zoomt verder in op drie materialen lithium, aluminium en katoen om aan te tonen welke kansen er voorlopig nog worden gemist voor het hergebruik ervan.

Het vlaggenschip bijsturen lijkt voorlopig ook niet te lukken met subsidies. De Europese Rekenkamer stelt dat de Europese subsidies die worden geïnvesteerd in de verbetering van het gemeentelijk afvalbeheer, nauwelijks iets uithalen. Dat schrijft de Rekenkamer in het vernietigende "Is structural measures funding for municipal waste management infrastructure projects effective in helping member states achieve eu waste policy objectives?" (pdf).

Het antwoord op deze uitdagingen is een integrale aanpak, die begint bij de design van producten. Misschien moeten meer middelen dan maar naar eco-design gaan.

Tabellen over Europees afvalbeleid uit het rapport van 'Friend of the Earth'

20120221-friendsoftheearth-grondstoffenbeheer-01 20120221-friendsoftheearth-grondstoffenbeheer-02 20120221-friendsoftheearth-grondstoffenbeheer-03 20120221-friendsoftheearth-grondstoffenbeheer-04 20120221-friendsoftheearth-grondstoffenbeheer-05 20120221-friendsoftheearth-grondstoffenbeheer-07

Tabellen over Europees afvalbeleid het rapport van Europese Rekenkamer

20120221-Europese-Rekenkamer-afvalbeheer-01 20120221-Europese-Rekenkamer-afvalbeheer-02 20120221-Europese-Rekenkamer-afvalbeheer-03