Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

De stapel data die Facebook over u verzamelt

Floris Van Cauwelaert

De 25-jarige Oostenrijkse student Max Schrems vecht voor de privacy van Facebook-gebruikers. Eén van de eerste resultaten van dat gevecht is dat Schrems erin geslaagd is alle data die Facebook over hem bijhoudt te ontvangen op cd-rom. Uitgeprint gaat om een doos vol papier. 40.000 andere mensen hebben zijn voorbeeld al gevolgd, met gemengd succes. Maar Schrems wil meer: Facebook dwingen de privacy van haar gebruikers te beschermen en voor zorgen dat de data die gebruikers uploaden of posten in hun bezit blijven. Schrems heeft zijn schoolwerk even opzij gezet om 'Europe vs Facebook' op te richten, een drukkingsgroep die de relatief sterke Europese wetgeving probeert te gebruiken om Facebook tot wijzigingen te dwingen. Niet zonder succes overigens want Schrems is er zo al mee in geslaagd om de gezichtsherkenningsprogramma's van Facebook een halt toe te roepen.

Facebook zelf lijkt niet onder de indruk en laat de Facebook-groep van 'Europe vs Facebook' rustig zitten. Het hele verhaal van de juridische strijd van Max Schrems lees je in een uitstekend artikel van Ars Technica.