Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Ecopolis: "Er is genoeg crisis aanwezig in Europa." - Debat 1

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Ecopolis: "Er is genoeg crisis aanwezig in Europa." - Debat 1

Niel Staes

De tweede editie van Ecopolis, het vroegere Groene Boek, startte met een bomvolle zaal voor het eerste debat van de dag. Onderwerp was'Macht & Europa' met als panelleden Joris Luyendijk, Nina Holland en Bart Staes. Luyendijk opende het gesprek met een pluim voor België. "Jullie zijn één van de weinige landen waar de politiek geen springplank vormt naar de 1% van de financiële top. Met uitzondering van Dehaene maken weinigen de sprong. In andere landen is politieke macht en de macht van de financiële sector veel meer verweven."

 Bart Staes

Bart Staes

"Heb jij macht?" vroeg moderator Annelies Beck aan Bart Staes. "Er zijn verschillende soorten macht." repliceerde Staes. "Macht zit overal. Niet alleen bij politici, maar ook bij burgers. Als we een slag winnen in Europa, denk aan het verbod op neonicotinoïden, dan is dat met steun van de burgers. Vaak zijn dossiers al lang voorbereid, maar vaak is er een katalysator of crisis nodig om zaken ten goede te veranderen. Denk aan de strijd tegen de hormonenindustrie en de moord op Karel van Noppen."

Nina Holland was de derde deelnemer aan het panel. Zij ziet binnen de lobbywereld de macht van het geld. "De ongelooflijke kracht van geld is dat je een strijd kan blijven strijden. Als de industrie een keer een slag verliest dan gaan ze gewoon verder op een andere manier. Als je overkoepelende handelsverdragen niet van de grond komen, dan gaan ze bilateraal verder. Dat kost het meer geld en duurt wat langer. Of je verliest de strijd voor de wetgeving, maar dan bestrijd je de implementatie. We moeten dus continu waakzaam blijven en, ja, soms word ik er moedeloos van."

"Als ik amendementen van mijn christendemocratische, sociaal-democratische en liberale collega's lees, dan denk ik: 'God, bestaat!'' vult Bart Staes aan. "In exact hetzelfde schabouwelijk Engels en dezelfde typfouten worden die ingediend. De lobbywereld heeft inderdaad de pen vast. Het ergste van alles is dat de goedgekeurde teksten verkocht worden als een overwinning. Denk aan de reactie op dieselgate of het schijnverbod op glysofaat. Mijn collega Belet verkoopt het als een overwinning, maar het is een nederlaag, niet meer, niet minder."

 Joris Luyendijk

Joris Luyendijk

"We zijn 20-30 jaar geïndoctrineerd in het neo-liberale gedachtegoed. Het is ons gepresenteerd als een neutraal, zelfregulerend model. En ik begrijp de aantrekkingskracht ervan voor iemand van 22." sloot Luyendijk aan. "Het is zoals het katholieke standpunt over AIDS en het verbod op buitenechtelijke seks. Als iedereen zich aan dat verbod zou houden, dan is AIDS binnen de kortste keren verdwenen. Bovendien hebben we geen condooms nodig, want dat stimuleert enkel fout gedrag. Perfect ... in theorie. In het neo-liberale gedachtegoed is het net hetzelfde: perfect in theorie, een tikkende nucleaire tijdbom in praktijk."

"En toch blijf ik rotsvast geloven in ons huidig democratisch systeem." antwoordde Bart Staes. "De Europese Unie, met zijn raden en commissies, blijven mensen. En op dit moment is er een onheilige alliantie van christendemocraten en neo-liberalen. De progressieve stem krijgt op dit moment geen gehoor in Europa, maar daar kunnen burgers een verandering in brengen. Bij elke lokale, nationale of Europese stemming heb je de kans om andere mensen aan de macht te brengen."

"Het neo-liberale economische kader is wel naar de politiek geëxporteerd. Als maar 4% van de bevolking duurzame koffie koopt, dan is er overduidelijk geen markt - en dus geen politieke meerderheid - voor. Het huidige systeem teert op de 80% van de bevolking die gewoon geen mening heeft. Als we gaan moeten wachten op een Europese demos, dat is voor mij hetzelfde als de capitulatie tekenen." reageerde Luyendijk.

"Maar hebben we die bewegingen niet gehad ondertussen. Denk aan Occupy, de indignados, nu Nuit Debout?" vroeg Beck aan Staes. "Er is op dit moment genoeg crisis in Europa om een tegenbeweging op gang te brengen. We mogen de strijd niet opgeven en blijven samenwerken." antwoordde hij. Nina Holland waarschuwde dat we toch moeten oppassen voor sluipende tegenkrachten. "Er zijn de verregaande afspraken rond deregulering in handelsakkoorden en het opgelegde soberheidsdogma dat landen als Griekenland compleet heeft ontmanteld."

"Het volgende decennium is het alles of niets voor Europa." zei Joris Luyendijk. "Clown, gekken en fascisten verzieken op dit moment het Europese debat. Er heerst een alternatievenloosheid aan de progressieve zijde. Daarnaast krijgt iedereen die boven het maaiveld komt, de kans om toe te treden tot de elite. Als verzet tegen die elite wordt er dan een 'leaderless organisation' opgezet, terwijl we gewoon glashelder leiderschap nodig hebben."

 Nina Holland

Nina Holland

"Het is duidelijk dat het Thatcher adagio van 'There is no alternative' niet correct is. Er zijn tal van alternatieven." sloot Nina Holland aan. "Er is nood aan een revolutie, maar enige waakzaamheid is onontbeerlijk. Je weet immers nooit wie er in zo'n eventueel machtsvacuüm springt. Mijn oproep is dan ook: 'Blijf gewoon aansluiten bij de tegenbeweging en neem je vrienden mee!'"

Met "Wij zijn eigenlijk gewoon de voorhoede!" besloot Luyendijk het debat.