Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Duur brood geeft (altijd) revolte

Floris Van Cauwelaert

Scherp stijgende voedselprijzen geven direct aanleiding tot revolte. Intuïtief gezien lijkt dat zelfs geen verrassing. Onderzoekers van het Complex Systems Institute in Massachusetts bestudeerden de volksopstanden in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Indië en stelden één constante vast: scherp stijgende voedselprijzen. De correlatie wordt in enkele tabellen uitgeplot. De conclusie luidt dan ook dat revoltes wereldwijd voorspelbaar zijn.

De systeemdenkers baseerden zich bij hun studie op de voedselprijzen-index van de FAO. Hun conclusie luidt dat wanneer de index boven de 210 stijgt, de kans op onrust beduidend hoger is. In Augustus 2012 werd de index op 213 vastgesteld, nog een stuk onder de piek van 238 in februari 2011 toen de Arabische lente vol op gang kwam in Egypte. Treffend: vier dagen nadat de auteurs op 13 december 201O hun rapport een eerste keer voorlegden aan overheidsinstellingen, overgoot marktkramer Mohamed Bouazizi zichzelf met benzine in een dorp in Tunesië en de Arabische lente was een feit.

Met meer extreme weersomstandigheden onder invloed van de opwarming van de aarde, 2 miljard meer mensen tegen 2050 en stijgende olieprijzen, zullen de voedselprijzen in grilligheid toenemen. Misschien het leven in uw dorp ook.

Lees meer...