Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Drie kwart Europese energieconsumptie is fossiel

Floris Van Cauwelaert

De Europese energieconsumptie is voor het grootste deel gebaseerd op fossiele brandstoffen. In 2010 stonden olie+gas+steenkool nog in voor 78% van de totale energieconsumptie. Hernieuwbaar (10%) en nucleair (13%) bleven - dik 2 jaar geleden -  in vergelijking nog relatief klein. De EU wil tegen 2050 de emissie van broeikasgassen met 80% verminderen. De Commissie zegt daarvoor te rekenen op de ontwikkeling van biobrandstoffen en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Als dat klopt, waarom dan zo veel verwachtingen laten koesteren rond schaliegas en -olie? Zou men dat niet beter de kop indrukken? De industrie moet echt begrijpen dat het zoeken naar meer fossiele brandstoffen niet langer zal renderen, dat lukt niet met halve boodschappen en maatregelen. Just a thought.

EU-energy-production-consumption-2010