Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Kinderen programmeren games, robots en microcontrollers

Stijn Sysmans

Eind november vind de European Code Week plaats. Hiermee wil Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de Digitale Agenda, een oproep doen om activiteiten te organiseren die het belang van code in de toekomst van onze kinderen onder de aandacht te brengen.

Onder code worden programmeertalen verstaan die gebruikt worden voor het bouwen van websites, schrijven van software of ontwikkelen van games en apps. Aangezien de media, onze communicatie en vrijetijdsbesteding, de industriële productie en systemen van bevoorrading en transport van digitale technologie afhankelijk zijn, wordt code op termijn onontbeerlijk om een sterke maatschappelijke positie op te bouwen.

Door kinderen op jonge leeftijd - wanneer hun creativiteit nog grenzeloos is - de basis van digitale technologie mee te geven, bereiden we hen optimaal voor op de toekomst en helpen we hen om te gaan met de vele uitdagingen waar wij als aardbewoners in toenemende mate mee geconfronteerd worden. De kans dat één of meerdere van die uitdagingen kunnen worden aangegaan met een technologische oplossing is trouwens meer dan waarschijnlijk.

Gratis Tools

Kennis maken met code en de logica die er achter zit kan redelijk eenvoudig met enkele gratis beschikbare en op maat van kinderen ontworpen programma’s. Zo is er Scratch, gebouwd door het MIT en zowel online als offline en in het Nederlands te gebruiken. Voor de iPad is er Hopscotch, een super toffe app die erg veel doet denken aan Scratch. Ook van MIT is Appinventor. Uit Nederland komt GameKit en Robomind en ook LEGO draagt bij met de geweldige maar kostelijke Mindstorms.

de arduino microcontroller

In een latere fase kan worden geëxperimenteerd met microcontrollers zoals Arduino, Dwengo of Raspberry Pi.

CoderDojo

Je kan thuis eigenlijk vrij snel met je kinderen en de beschikbare software aan de slag, maar dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers zijn er nu ook workshops waar je kids worden begeleid door mensen die professioneel met code bezig zijn. Zo houdt de Belgian Java User Group regelmatig een Devoxx4Kids en organiseert CoderDojoBelgium al in meer dan 13 steden CoderDojos. Deze laatste bracht onder andere Lune Van Ewijk de inspiratie en competenties om Digital Girl 2013 te worden.