Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

DNA komt online met Digital Biological Converter

Stijn Sysmans

Craig Venter naast de map van een bacterieel genoom

Craig Venter verwierf in 1998 een bad-boy reputatie door het op te nemen tegen het Human Genome Project en als eerste het menselijk genoom volledig te ontcijferen. Hij gebruikte hiervoor een zelf ontwikkelde methode - shotgun sequencing - en slaagde er zo in op drie jaar de klus te klaren. In 2010 verlegde hij opnieuw de grenzen van de wetenschap door een in zijn labo synthetisch gemaakt bacterieel genoom in een lege bacteriële cel te stoppen en zo de eerste door de mens gemaakte levensvorm te creëren.

DNA digitaliseren

Beam me up, Scotty

Venter en zijn team laten nu opnieuw van zich horen met de Digital Biological Converter (DBC): een apparaat dat naar eigen zeggen in elk huishouden van de toekomst aanwezig zal zijn. Kort gesteld benadert de DBC nog het meest teleportatie zoals we dat kennen uit de sci-fi. Door DNA te digitaliseren en via een internet verbinding te versturen is de ontvanger in staat om met de DBC het DNA opnieuw te synthetiseren. We spreken hier (nog) niet over het transporteren van lieutenant commander Uhura of eender welk complex biologisch organisme maar het doorsturen van een vaccin naar een gebied dat getroffen werd door een pandemie is wel realistisch en zou de wereld kunnen wapenen tegen dergelijke uitdagingen die ons in de toekomst misschien wel staan te wachten. Ook een bemande ruimtevlucht naar bijvoorbeeld Mars komt met deze uitvinding weer een stapje dichterbij.

3D voedselprinters

Vergeet dus maar 3D-voedselprinters: als Venter’s team erin slaagt om met de DBC naast DNA ook proteïnen of cellen te synthetiseren – gebruik makend van een geperfectioneerde versie van zijn synthetische bacteriële cel – delen we online met elkaar in de toekomst misschien wel een kalkoen voor kerstmis ipv een facebook berichtje.

Bron: The Guardian