Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

26 projecten verdelen 8,4 miljoen euro om de 'fabriek van de toekomst' te realiseren

Floris Van Cauwelaert

Via de ‘Oproep Ondernemerschap – Fabriek van de Toekomst’ van het Agentschap Ondernemen zijn 46 projecten ingediend. Het Agentschap Ondernemen heeft intussen 26 projecten als winnaar aangeduid. De 26 moeten voor een totaal van 8.431.671,95 euro voor Vlaanderen een industriële toekomst helpen realiseren. Grote vissen zoals Agoria, Sirris, Essenscia, Fedustria, Federplast ea. verzilveren heel wat innovatiemiddelen. Zo wordt meteen duidelijk dat zij de volle verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst van de industrie in Vlaanderen. Opmerkelijk is ook dat BP, één van 's werelds grootste bedrijven, van de Vlaamse steun mag genieten. Bekijk hier het overzicht van de 26 projecten, ingedeeld in 4 categorieën. Klik op de naam van het project om de projectfiche te lezen. Bron: Agentschap Ondernemen. 

Categorie 1: Ondersteunend-bewustmaking

BUILDCHEM

Indiener: Federplast.be Partner(s): Essenscia, Confederatie Bouw Begroting: 530.156,30 euro Subsidie: 421.925,04 euro

Nieuwe Fabriek van de Toekomst

Indiener: VKW Limburg Partner(s): Brainport Development Begroting: 620.100 euro Subsidie: 496.080 euro

Smart Energy Solutions

indiener: VSGP / Smart Grids Flanders Begroting: 860.370,98 euro Subsidie: 499.420,83 euro

Vlaggenschepen voor Fabrieken van de Toekomst

Indiener: Agoria Vlaanderen Partner(s): Sirris Begroting: 375.420 euro Subsidie: 300.336 euro

Categorie 2: Ervaringsuitwisseling

TEXCHEM

Indiener: Fedustria Partner(s): Centexbel, Essenscia Vlaanderen Begroting: 249.519,70 euro Subsidie: 199.726,64 euro

Netwerk vermarkting van innovatieve producten

Indiener: Fedustria Vlaanderen Partner(s): Vlerick Leuven Gent Management School Begroting: 239.741,93 euro Subsidie: 191.793,54 euro

SNELHEID ALS COMPETITIEF WAPEN

Indiener: Agoria Vlaanderen Partner(s): Sirris Begroting: 249.700 euro Subsidie: 199.760 euro

Categorie 3: Studies

BLUECHEM

Indiener: Essenscia Partner(s): WNE regievzw voor Werk en Economie, Blue Gate Antwerp, FISCH Begroting: 170.000 euro Subsidie: 136.000 euro

FLANDERS WIND FARM - OFFSHORE WIND TESTSITE

Indiener: Agoria Partner(s): Sirris, 3E, Stibbe, Rebelgroup Advisory Belgium Begroting: 278.131,11 euro Subsidie: 199.584 euro

WATRASIST

Indiener: Federplast.be Partner(s): Flanders' PlasticVision, In-Ham Begroting: 252.369 euro Subsidie: 199.484 euro

Roadmap naar de textiel-, hout- en meubelfabriek van de toekomst

Indiener: Fedustria Vlaanderen Begroting: 164.498,53 euro Subsidie: 131.598,83 euro

Waterstof

Indiener: WaterstofNet Begroting: 236.064,81 euro Subsidie: 188.851,85 euro

Doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst

Indiener: Agoria Vlaanderen Partner(s): Sirris Begroting: 249.430 euro Subsidie: 199.544 euro

VOEDSELVERLIES

Indiener: FEVIA Vlaanderen Begroting: 89.483,60 euro Subsidie: 71.483,60 euro

Ghent Syngas Cluster & Demonstration Plant

Indiener: Ghent Bio-Energy Valley Partner(s): Bio Base Europe Pilot Plant Begroting: 224.735 euro Subsidie: 179.788 euro

Categorie 4: Gerichte bedrijfsbenadering

KRACHT: Keten Redesign Activeren Cocreëren door Herontwerp van Toeleverketens

Indiener: ConnAct Partner(s): Opslag en Distributie Ter Haeghe, De Oesterbank, De Lijn Stelplaats Oostende, Flexpack, Corelio, Visiteam, BP, Flanders Synergy Begroting: 607.000 euro Subsidie: 484.000 euro

CORE BUSINESS to create new value chains of downstream users of thermoplastics

Indiener: FEBEM Partner(s): CENTEXBEL, VKC A division of Flanders' Plastic Vision, Federplast.be Begroting: 626.145,34 euro Subsidie: 498.516,27 euro

FOODINOFRA

Indiener: Fevia Vlaanderen Partner(s): Flanders' Food Begroting: 252.018 euro Subsidie: 201.614,40 euro

OMC-OPC (Open Productie Concepten)

Indiener: Open Manufacturing Campus Partner(s): vzw SPK Begroting: 645.625 euro Subsidie: 495.625 euro

De FACtory

Indiener: Federatie Aluminium Constructeurs (F.A.C) Partner(s): CLUSTA Begroting: 419.143,86 euro Subsidie: 335.315,09 euro

Lead Plants & Lead Companies

Indiener: VOKA Antwerpen-Waasland Partner(s): VOKA - Kempen, VOKA - Mechelen Begroting: 555.335 euro Subsidie: 444.268 euro

SYMBIOSE Vlaams Verbindingsplatform voor de duurzame valorisatie van hulpbronnen

Indiener: Essenscia Partner(s): OVAM, Plan C, Febem, International Synergies Ltd (UK) Begroting: 613.425 euro Subsidie: 430.740 euro

De KMO 2.0

Indiener: Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO Begroting: 626.870 euro Subsidie: 500.000 euro

Via 7 sleuteltransformaties naar waardetekens voor de maakindustrie van de toekomst

Indiener: Agoria Vlaanderen Partner(s): Sirris, Universiteit Antwerpen, Flanders Synergy Begroting: 618.200 euro Subsidie: 494.560 euro

iMade

Indiener: Plan C vzw Partner(s): Colruyt Group, Telenet, Ecover, Robberechts NV/Ervo-Projects, Philips Innovative Applictations, Sirris, VITO, KULeuven LRD, OVAM, Sustenuto, Materialise, Melotte, Howest Industrial Design Center, Komosie, Pars Pro Toto, Royal Haskoning, Flanders InShape, D&C Services Begroting: 588.875 euro Subsidie: 471.100 euro

Open innovatie cluster voor de transitie naar een biogebaseerde economie (BIOCLUSTER)

Indiener: Ghent Bio-Energy Valley Partner(s): FlandersBio, Essenscia Vlaanderen, Bio Base Europe Pilot Plant Begroting: 602.909,69 euro Subsidie: 460.556,86 euro

Meer informatie over de 'Oproep ondernemerschap - Fabriek van de Toekomst', vindt u hier: http://www.agentschapondernemen.be/themas/oproep-ondernemerschap