Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Denemarken vestigt wereldrecord windenergie

Karolien Byttebier

In 2014 was 39,1% van de Deense elektriciteit afkomstig van windturbines. Op een goeie dag in januari haalt het land 61,7 %, in juni daalde het gemiddelde dan weer tot 23%. Ter vergelijking, de Belgische teller stond eind 2013 gemiddeld op 4,6%.

Met dit wereldrecord is het land op goede weg om zijn doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen, 50% tegen 2020. In het kader van hun ambitieuze klimaatdoelstellingen meldde de regering ook dat 67,2 miljoen DDK of zo’n 9 miljoen euro wordt uitgetrokken voor testen met warmtepompen.

Ook andere landen haalden recent het nieuws met nationale windrecords. In de UK steeg het percentage in 2014 met 1,5% tot 9,3%. Schotland produceerde in oktober 2014 voldoende windenergie om alle woningen in het land – zo’n 3 miljoen – van elektriciteit te voorzien. Duitsland produceerde in december 2014 voor het eerst meer dan 8,9 TW via windenergie. In absolute cijfers is Duitsland trouwens nog steeds koploper in de EU, met 33.730 MW aan windenergie eind 2013 tegenover 4.772 MW in Denemarken.

Meer over het Deense energieverhaal vind je op de website http://www.energinet.dk/EN/Sider/default.aspx, hier wordt ook live productie, uitvoer en invoer van energie weergegeven.

A day at the beach - Water fun

Foto's: Thomas Rousing (Flickr)