Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Debat op Ecopolis: Het Nieuwe Geld

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Debat op Ecopolis: Het Nieuwe Geld

Niel Staes

Het tweede debat van de dag verliep een beetje chaotischer en technischer. Geen overkoepelende utopische verhalen of grote trends, maar een kritische kijk naar geld en betalingsmechanismes.

Wat is de rol van geld

Een eerste discussieronde ging over de maatschappelijke rol van geld in onze maatschappij. "Geld moet in de eerste plaats een sturingsmechanisme zijn." opende Henk Van Arkel. "Vandaag is heeft ons monetair systeem quasi geen sturende kracht." Panellid Anne Snick verwees naar de subsidies die we in Vlaanderen uitdeelden aan diegene die zonnepanelen plaatsten. "Aangezien die in euro's uitbetaald werd, was er geen enkel obstakel om met dat geld een vlucht naar Spanje te kopen. In één klap is dan het voordeel van de lokaal geproduceerde en duurzame energie vernietigd."

Snick wees vervolgens op het feit dat geld te gecentraliseerd beheerd wordt vandaag de dag. Je kan de vergelijking maken met ontdekking van olie en het effect ervan op de manier we energie creëren. Olie kreeg zo'n centrale plek dat het eigenlijk de maatschappij stuurde in plaats van vice versa. De mechanieken van ons huidige gecentraliseerd geldsysteem hebben eenzelfde neveneffect. Zo zorgt het ervoor dat we allemaal concurrenten geworden van elkaar. Iedereen probeert zo goedkoop mogelijk te produceren en zo duur mogelijk te verkopen.

Centraal of decentraal?

Leander Bindewald schetste kort de economische motivatie achter een centraal muntsysteem. "In het verleden kenden we tal van verschillende munteenheden, maar het grote probleem is dat je verlies lijdt als je munten wisselt. De trend om naar één muntsysteem te gaan is dan ook vanuit efficiëntie gedreven. Toch heeft dit een groot nadeel. Als dit ene systeem crasht, zit je zonder alternatief."

De kracht van complementaire munten schuilt in hun resilience en sturende capaciteit.

Vaak zijn alternatieve munten ook lokaal. De Brixton pound bijvoorbeeld kan enkel uitgegeven worden in Brixton. Hierdoor wordt de lokale economie verstevigd. Andere voorbeelden die ter sprake kwamen waren de klassieke LET-systemen in onze Vlaamse steden en de E-portefeuille in Limburg. In die zin sluiten lokale munten heel nauw aan bij de visie van Henk Van Arkel op munten:

What we learned from the Euro is that a currency needs to reflect the productivity of a country or region.

Slotbemerking

In het debat bleven de grote vragen een beetje uit. Anne Snick stelde kort een aantal vragen over de manier waarop we vandaag geld verkrijgen, maar hoe doen we dit in de toekomst wanneer klassieke arbeid, de huidige manier van geldwinning, schaarser wordt. Voer genoeg dus voor een vervolgdebat.

Deelnemers aan het debat: Leander Bindewald (Britse denktank NEF), Henk Van Arkel (NL), Anne Snick (BE) en Marek Hudon (BE)