Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Debat op Ecopolis: De Klimaattrein ontspoord?

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Debat op Ecopolis: De Klimaattrein ontspoord?

Niel Staes

Het vierde debat op Ecopolis ging over het klimaatvraagstuk en de weg naar Parijs. Professor Katherine Richardson schreef mee aan het Planetary Boundaries 2.0 rapport. Bij de start van de discussie liet ze duidelijk verstaan dat ze de keuze voor de term 'Planetaire grenzen' betreurde. "Een grens heeft een zekere finaliteit, terwijl het rapport eerder als een waarschuwing wil dienen." Richardson vergeleek het met een hoge bloeddruk. Dat is geen garantie op een slechte afloop, maar duidt wel aan dat er mogelijk in de toekomst een groot probleem zal zijn en je best snel actie onderneemt.

Wetenschappers beseffen vandaag heel goed dat de Aarde een bijzonder complex gegeven is. Alles is met alles verbonden en toch pakken we de zaken veel te gefragmenteerd aan. Een bemerking die een rode draad zou worden doorheen de rest van het debat.

'Everything is connected'

Klimaat, en het klimaatprobleem, is een bijzonder complex gegeven en toch wordt het in de politieke en economische  arena al te vaak als een verticale bevoegdheid gezien. Niet alleen de klimaatminister moet met het thema bezig zijn, maar iedereen kan bijdragen tot de oplossing. Serge De Gheldere ziet daar net het grote probleem hier in België. "We maken allerlei grote beloftes op het internationale terrein, maar eens we terug in België zijn gaan de doelstellingen naar beneden en bekommert enkel onze klimaatminister zich over de problematiek. En dan nog! We gaan er niet geraken door op te roepen om lichten uit te doen, te fietsen naar de bakker en minder vlees te eten. Het klimaat moet horizontaal aangepakt worden!" Omdat de regering dit niet doet, stapte De Gheldere met Klimaatzaak naar de derde macht, de rechtbank.

Ook Natalie Eggermont sloot zich aan bij die boodschap. De klassieke oplossingen gaan niet voldoende zijn en we moeten veel verder gaan. Daarom vindt zij de vierde macht de cruciale speler in het klimaatdebat: de civiele macht. Zij moeten vragen dat er echte actie komt door massaal op straat te komen en een duidelijke boodschap geven aan bedrijven, regeringen, media, ...

Burgers moeten actiever worden en de macht nemen. - Eggermont

Klimaat en handel samen onderhandelen

 Foto: NASA

Foto: NASA

Stefan Aykut bestudeerde de klimaatonderhandelingen van de laatste 25 jaar en ziet dezelfde fragmentering bij deze onderhandelingen. Op het internationale niveau zijn er onbespreekbare firewalls tussen de onderhandelingen tussen handels- en klimaatakkoorden, maar uiteraard zal TTIP een grote impact hebben op de CO2-uitstoot van de VS en Europa. Klimaat moet dan ook deel uitmaken van handelsverdragen en vice versa.

Het laatste debat was boeiend omdat het diverse panel vanuit verschillende invalshoeken tot eenduidige conclusie kwamen. De oplossingen zijn duidelijk, de noodzaak groots en toch stoten we op roadblocks. Toch mogen we het doel niet uit het oog verliezen en de risico's niet onderschatten. Op dit moment is er een kans van 1.6% dat we afstevenen op 6 °C temperatuurverhoging. Dat is een kans die elders nooit zouden aanvaarden. "De aarde heeft geen navelstreng." besloot Richardson.

Deelnemers aan het debat: Natalie Eggermont (BE) van Climate Express, politieke wetenschapper Stefan Aykut (FR), Serge de Gheldere (BE), Adam Agabeldour Alhadi (SD) en Katherine Richardson (DK) van het Planetary Boundaries Report.