Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

De onvermijdelijkheid van duurzaam ondernemen

Luc Van Liederkerke

Duurzaam ondernemen is een modewoord maar wie achteruit en vooruit kijkt in de tijd ziet de onvermijdelijkheid van een transformatie in ondernemen. De onderneming van de toekomst zal duurzaam zijn of ze zal niet zijn.

De uitdaging

Plutomania, zo kan men best de voorbije eeuw karakteriseren. Vanaf 1950 kwam er een welvaartsmachine op gang die zorgde voor ongeziene groei van bevolking, kennis, innovatie, mobiliteit, migratie, verstedelijking, waardenverschuivingen, gedragsveranderingen, habitatvernietiging, druk op natuurlijke resources en u kan zelf het lijstje uitdagingen verder aanvullen. Over elk van deze variabelen zijn voor de periode 1950-2000 verbijsterende statistieken te produceren. Economische groei is zonder de minste twijfel een van de belangrijkste drijvers van maatschappelijke verandering, iets wat zich vandaag toont in de snelle transformatie van landen als China en India maar evenzeer in de Arabische Lente. Dit proces is niet gestopt in de 21ste eeuw, integendeel, welvaartsgroei verspreidt zich nu over de hele wereld. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan zijn immens en wegen op de voorkeuren van consumenten, werknemers, uw concurrenten en het wetgevend kader. Ondernemingen zijn de basisactoren in dit economisch groeiproces. De staat wordt dan weer geacht alles in goede banen te leiden. Maar die tweedeling klopt al lang niet meer. Vandaag zijn (geglobaliseerde) ondernemingen verplicht om zelf mee te sturen met (lokale) politici om zodoende het lange termijn overleven van zichzelf, de markt waarin ze opereren en de samenleving mogelijk te maken.

Duurzaam Ondernemen

Ondernemen met een oog voor de impact op de samenleving is niet nieuw. Baron Bekaert deed het met veel overtuiging. Maar vandaag heeft deze beweging een meer systematische vorm gekregen en spreken we over duurzaam ondernemen, ethisch ondernemen maatschappelijk verantwoord ondernemen of de onderneming als actieve burger; de termen worden door elkaar gebruikt en hebben zelden een afgebakend terrein. Voor de Verenigde Naties gaat duurzaam ondernemen over de grote uitdagingen van de wereld, voor Unizo gaat het ondermeer over de relatie tussen de KMO en zijn buurt. Duurzaam ondernemen is geen afgemeten product, het is een manier van werken, een manier van denken. Het is oog hebben voor de impact van uw activiteiten op de directe en ook indirecte omgeving en daarnaar opereren in alle aspecten van de bedrijfsvoering. In die zin is duurzaam ondernemen op management vlak een integrerend concept dat zich afspeelt op het kruispunt van alle bedrijfsactiviteiten.

De Business Case

In elke sector zijn er startpunten voor duurzaamheid die vallen onder de win-win logica. Energiebesparing in de staal en chemiesector, waken over de kwaliteit van uw aanvoerlijnen in de retail. Maar niet alles past in deze win-win logica. Dikwijls is de economische meerwaarde niet direct merkbaar in de cijfers of ligt ze vooral langs de kant van de samenleving en niet zozeer aan de bedrijfskant. Denken we maar aan het bijhouden van oudere werknemers of het opzetten van dure monitoringsystemen omtrent werkomstandigheden in groeilanden. De finale reden waarom bedrijven een transformatie naar duurzaam ondernemen dienen te overwegen ligt hem in de evolutie die ons te wachten staat. De veranderingsprocessen die onze westerse samenlevingen vanaf de jaren 60 en 70 ondergaan hebben zetten zich nu door in de rest van de wereld. Er is een minister van bomen in India, China kent biologische landbouw en een groeiend aantal milieubewegingen. Arbeidsrechten zijn een strijdpunt in Bangladesh, Vietnam en Kenya. Wie zijn onderneming richt op de drie Ps anticipeert wijzigende consumentenvoorkeuren, een nieuwe generatie werknemers, nieuw wetten en nieuwe concurrenten in de markt. Men vroeg mij onlangs hoe het toch komt dat bedrijven die goed scoren op duurzaamheidsaspecten de crisis beter lijken te overleven. Het eenvoudige antwoord is dat zij meegaan met de tijd.

Van Liedekerke LucProfessor Luc Van Liedekerke is titularis van de BASF-Deloitte Chair on Sustainability voor Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen. Dit artikel verscheen eerder in CxO, business magazine on innovation, leadership, strategy and vision (okt-nov 2012).