Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

De onkruidtrein van Infrabel sproeit jaarlijks 625.000 liter pesticiden

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

De onkruidtrein van Infrabel sproeit jaarlijks 625.000 liter pesticiden

Wouter Florizoone

Vanaf 1 januari van dit jaar geldt voor alle openbare diensten in Vlaanderen een verbod op het gebruik van pesticiden. Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een bijzondere procedure. Zou de ‘onkruidtrein’ of ‘Weedfree’ van spoorwegbeheerder Infrabel intussen zo’n uitzondering op  #zonderisgezonder hebben gekregen?

Onkruidtrein alias giftrein

Elk jaar rond deze periode in het voorjaar en eind augustus wordt de onkruidtrein weer van stal gehaald, een speciale giftrein die de belangrijkste sporen van het Belgische spoorwegnet onkruidvrij moet houden. Die jaarlijkse behandeling heeft een kostprijs van zowat 1,3 miljoen euro, maar is noodzakelijk voor de veiligheid van het dienstpersoneel en van de sporen zelf, aldus Infrabel. De sproeitrein is jaarlijks goed voor maar liefst 625.000 liter pesticiden op de spoorwegberm.

Technologisch hoogstandje

De onkruidtrein bestaat uit vijf rijtuigen. Zo bestaat de sproeitrein uit een sproei- en commandorijtuig, een accommodatierijtuig (met een woon- en slaapplaats voor het personeel), 2 tankwagens met elk een capaciteit van 50.000 liter, goed voor 800km ‘behandeling’ en tot slot een goederenwagen voor de opslag van de pesticiden. De rijtuigen worden ingesloten tussen 2 diesellocomotieven. Recentelijk werden die ook in de blauwe huisstijl van Infrabel geverfd.

 

De trein is uitgerust met negen camera's. Dankzij die camera's wordt het onkruid automatisch gedetecteerd en wordt de juiste mix en dosis onkruidverdelger verspreid over de spoorwegberm. Op die manier is tot 30 procent minder onkruidverdelger nodig, aldus de website van Infrabel.

De speciale trein rijdt twee keer per jaar uit: in de maanden april en mei, en in de maanden augustus en september. Elk jaar legt de trein ongeveer 10.000 kilometer af op de hoofdsporen en wordt er ongeveer 2.000 hectare behandeld. Dat gebeurt tegen een kostprijs van 130 euro per kilometer.

Volgens Infrabel zijn die kosten noodzakelijk. Niet alleen voor de veiligheid van het dienstpersoneel aan de sporen, maar ook voor de sporen zelf. De kiezelstenen die zorgen voor de stabiliteit van de rails en voor schokabsorptie, moet immers onkruidvrij zijn. Anders verliest het materiaal zijn capaciteiten en wordt water minder goed afgevoerd, en dat kan de stabiliteit in gevaar brengen.

De spoorwegberm als ecotoop

trein

Infrabel streeft maximale integratie in het landschap na. Of zoals ze het vermelden op hun website “de spoorwegberm als ecotoop”,  waarbij de spoorwegbeheerder opteert voor een bermbeheer dat rekening houdt met de ecologische en esthetische waarden van de spoorwegbermen en waarbij mechanische onkruidbestrijding voorrang krijgt.

Een beetje verder staat ook… “Infrabel gebruikt zo weinig mogelijk verdelingsmiddelen, daardoor is de milieuimpact van de gebruikte onkruidverdelgers de jongste jaren met meer dan 95% verminderd.”

Een gigantische reductie die ons doet nadenken over de duizenden liters bestrijdingsmiddelen die vóór de inzet van de onkruidtrein werd gebruikt.

Helemaal onderaan de webpagina wordt er dan toch kort melding gemaakt van de onkruidtrein.

Ook de website van de fabrikant, Weedfree uit de buurt van het Engelse Leeds heeft het over opmerkelijke ‘milieuvoordelen’. Zo wordt er bijvoorbeeld vermeld dat je door deze speciaal uitgeruste trein 400 kilometer spoor per dag kan doen i.p.v. 100 tot 200 kilometer vroeger en men daardoor de carbon footprint een heel pak naar omlaag haalt. Inderdaad, ook wij fronsen de ogen: que?

Pesticiden en kanker

header-kabouter

Over de gevolgen van het gebruik van pesticiden is er nochtans mondiaal wetenschappelijke consensus : pesticiden veroorzaken kanker, zenuwziekten en vruchtbaarheidsproblemen.

Ook het de departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid is duidelijk. Wanneer we ongewenste planten te lijf gaan met chemische bestrijdingsmiddelen, staan we er niet altijd bij stil: pesticiden kunnen niet alleen een ernstig gevaar betekenen voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de mens.

Pesticiden kunnen via verschillende wegen in ons lichaam terechtkomen: via voeding, ingeademde lucht en zelfs huidcontact. Hun aanwezigheid kan leiden tot verminderde weerstand, hormoonverstoring en zelfs kanker.

berm

Alternatieven zoals afbranden of verhitten zijn voor dergelijke afstanden wellicht niet evident. Toch is het belangrijk dat een overheidsbedrijf als Infrabel ook maximaal werk maakt van duurzame alternatieven en zelf het goede voorbeeld geeft als autonoom overheidsbedrijf. Op die manier besparen we jaarlijks een mengsel van 625.000 liter water en chemische bestrijdingsmiddelen en kunnen onze spoorwegbermen echt uitgroeien tot ecologische biotopen.

Bronnen :