Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

De hypersnelle leercurve van drones

Floris Van Cauwelaert

slalomdrones droneschema

Ingenieurs van de Technische Universiteit ETH Zürich hebben automaten ontwikkeld die leren uit ervaring. Het onderzoek rond lerende machines werd deze maand afgerond. Het gaat om drones die complexe bewegingen uitvoeren en dit bij elke poging beter, preciezer doen. Bij voorbeeld een slalom-parcours afleggen of driedubbele salto's maken, leren de drones in geen tijd. Complexe activiteiten in de fysische omgeving zijn typisch domeinen waar de mens veel beter en sneller leert dan machines. Maar misschien kan de auto-piloot in de nabije toekomst, naast het cruisen, ook beter noodsituaties en speciale manoeuvres aan. "Unlike humans, these systems won’t make the same mistake twice. And, when networked, they have the added advantage of being able to learn from each other’s successes and failures. The result is an impressively steep learning curve." Pure Matrix. Twee van de drone-kunstjes vind je hieronder, de rest vind je in deze afspeellijst op Youtube.